SAS-chef Rickard Gustafson - Foto: SAS

Uroen ulmer i SAS. Over 700 ansatte har sendt protestbrev til toppledelsen og lufter sin store utilfredshet med ledelsesstilen i SAS. “Management by fear” påstår de.

I et brev som er adressert direkte til toppledelsen i SAS, har over 700 ansatte i flyselskapet vist  deres utilfredshed med den nåværende ledelsesstilen. Og noe tyder på at det dårlige forholdet mellom ansatte og ledelse har foregått lenge, siden de ansatte tar så drastiske midler i bruk.

Det er den svenske tv-kanalen SVT som kan avsløre at brevet retter en skarp kritikk til den nåværende ledelsesstilen.

I det interne brevet som hittil er underskrevet av 700 medarbeidere rettes det kritikk mot ledelsesstilen. “Management by fear” kaller de ansatte den.

Brevets avsendere er fortvilet og frustrerete over at – som de mener – medarbeidernes roller nedvurderes. I brevet står det bl.a.:

“SAS behøver en ny ledelsesstil. Vi vil ha en leder å følge – ikke en sjef”

Utilfredsheten med SAS ledelsen har ifølge tv-stasjonens opplysninger foregått gjennom lengre tid og er bare vokst og vokst. En av initiativtakerne til brevet (som ønsker å være anonym) sier til SVT:

“Vi undertrykkes av en stor og dyr organisasjon som kjører ‘management by fear'”.

En kilde sier til tv-stasjonen at medarbeiderne er oppgitte over ledelsen og føler en stor håpløshet. SAS ledelsen undervurderer medarbeidernes intelligens. Det har provosert og vendt oss mot ledelsen – sier kilden.

Initiativtakerne har valgt å være anonyme da mange er redde for konsekvensene av å skrive under på brevet, men ellers har mange tilkjennegitt at de støtter opp om initiativet – også mange som ikke har hatt mot til å underskrive.

I brevet som tv-stasjonen har offentliggjort står det bl.a.:

“Vi opplever at administrasjonen og mellomledere har nedverdiget jobbene våre og ikke verdsetter vårt arbeid for selskapet. Det er fundamentalt galt”

“Målet er at SAS skal bli et meget lønnsomt flyselskap og at vi skal være Airline of the year i 2022. Hvordan når vi dit? SAS behøver en ny ledelsesstil og denne reisen påbegynnes av vår CEO. Vi vil ha en leder å følge, ikke en sjef.”

Les hele brevet på denne linken

Initiativtakerne sier likeledes til SVT, at oppbakningen har vært massiv hittil og de regner med at enda flere skriver under på brevet. Dessuten understreker de at brevet ikke handler om å skade SAS. De nevner bl.a. en visjon som de mener man skal arbejde mot, nemlig å bli “Airline of the year” i 2022.

SAS ledelsen har i følge SVT – via deres personalsjef – Carina Malmgren-Heander, kommenteret brevet på SAS intranet:

“Jeg vil takke for deres engasjement som det er herlig å se. Jeg er positiv til at vi har samme mål: Et i lengden lønnsomt og fremgangsrikt SAS”

Det har hittil ikke vært mulig for SVT eller andre medier å få en kommentar fra SAS ledelsen til de mange medarbeideres protestbrev.

Følg også FinalCall.travel på Facebook for så går du ikke glipp av de viktigste nyhetene!

Husk at du kan bli medlem av våre lukkede Facebook-gruppe for alle som reiser mer enn gjennomsnittet. For å bli medlem er det et krav at du reiser ofte og at du svarer på de tre spørsmålene vi stiller deg ved innmelding. Meld deg inn i Frequent Traveler Norge her.

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here