Inngangen til terminal 3 på Singapore Changi Airport

Fra 1. april 2022 fjerner Singapore flere innreiserestriksjoner, så vaksinerte reisende igjen kan reise lettere inn i landet. Her får du et overblikk over hva som gjelder.

Alle reisende som er vaksinerte samt barn på 12 år eller yngre, vil fra 1. april 2022 igjen kunne reise til Singapore uten å skulle gjennom karantene eller test ved ankomst. Dette skriver avisen The Straits Time.

Du vil dog stadig skulle ta en test innen avreise, som er maksimalt 48 timer gammel ved ankomst. Antigen-test vil være godkjent til dette formålet.

Etter ankomst skal man derimot ikke lengere teste seg eller gå i karantene, hvis man er vaksinert eller under 12 år gammel.

Samtidig med at kravet om test ved ankomst fjernes, så opphever Singapore også begrensningen på antall daglige reisende som kan komme til Singapore. I tillegg behøves ikke lenger forhåndsgodkjennelse for å reise.

De nye reglene kalles for «Vaccinated Travel Framework» og de erstatter de hittil gjeldende regler i «Vaccinated Travel Lane», hvor det har vært spesielle flyavganger man skulle reise med.

Lufthavnen i Singapore vil ikke lenger være oppdelt i soner og passasjerene kan fremover fritt bevege seg rundt i transittområdet.

Oppsummering av nye innreiseregler i Singapore:

Innreiserestriksjoner:
Fullt vaksinerte reisende behøver ikke lengere forhåndsgodkjennelse for å reise til Singapore.

Testkrav:
Fullt vaksinerte reisende skal stadig ta en negativ Covid-test, som må være maksimalt 48 timer gammel ved ankomst til Singapore. Her godkjennes antigen-test. Det er ikke lenger krav om at vaksinerte reisende skal testes ved ankomst.

Dedikerte flyvninger og kvoter
Fullt vaksinerte reisende kan fremover reise inn i Singapore med hvilket som helst fly. Det er ikke lenger nødvendig å benytte seg av VTL-flyvninger. Kvoter for hvor mange ankommende passasjerer Singapore tillater fjernes også.

Vaksinasjonsstatus
Alle typer vaksinasjonsbeviser godkjennes – uansett hvor de er utstedt. Det er ikke et krav at de kan sjekkes elektronisk. Barn på 12 år eller yngre er fritatt for vaksinasjonskravet.

Arrival card
Det eksisterende SG Arrival Card vil bli simplifisert så det er enklere å fylle ut. Reisende skal oppgi personlig informasjon, vaksinasjonsstatus og en helseerklæring.

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here