Foto: Cato Lien

Til høsten blir det ikke lenger mulig å kjøpe tax-free varer ombord på SAS sine flyvninger. SAS begrunner dette med et større fokus på å begrense vekten på flyet og dermed fokusere på bæredyktighet.

Der går knapt en dag uten at flyselskapene – spesielt i Europa – kommer med et tiltak som begrunnes med deres fokus på miljøet eller klimaet. Og med SAS sin melding om at de stopper tax-free-salget ombord på flyene er det også en beslutning som SAS har truffet med fokus på klimaet, sier de.

Tax Free-salget har vært populært blant de kunder som har benyttet seg av det, men kjøpsadferden blant reisende har endret seg. Samtidig er arbeidet for en mer bæredyktig måte å reise på viktigere end noensinne – både for de reisende og for SAS. Når Tax Free-produktene og -vognen forsvinner, reduseres vekten ombord, og drivstofforbruket minskes.

”SAS skal redusere CO2-utslippet med minst 25 prosent frem mot 2030. Hvert skritt for å nå målet og gjøre flyvningen mer bæredyktig er avgjørende, og alle tiltak som kan redusere vekten teller,” sier Karl Sandlund, SAS Executive Vice President Commercial.

Naturligvis blir vekten begrenset av å fjerne taxfree-vognene ombord på flyene, men som SAS selv skriver, har kundenes innkjøpsmønstre også endret seg. Så vi skal nok ikke se bort fra at det også handler om at SAS kan spare penger. Eller at salget rett og slett gikk så dårlig at SAS ikke tjente penger på dette salget. For det ligger jo også en stor logistikk bak å forsyne flyene med disse varene og ta ut igjen vognene etterpå og refylle dem.

SAS stopper salget av taxfree-varer ombord på flyene til høsten 2019.

SAS vil i stedet arbeide med nye, moderne løsninger for fortsatt å kunne tilby reisende mulighet for å handle og levere varer under reisen. Mer informasjon om de nye initiativer følger senere i år.

 

Følg også FinalCall.travel på Facebook for så går du ikke glipp av de viktigste nyhetene!

Husk at du kan bli medlem av våre lukkede Facebook-gruppe for alle som reiser mer enn gjennomsnittet. For å bli medlem er det et krav at du reiser ofte og at du svarer på de tre spørsmålene vi stiller deg ved innmelding. Meld deg inn i Frequent Traveler Norge her.

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here