Der har tidligere vært snakk om at SAS ville skille ut EuroBonus som et eget selskap som skulle drives separat fra flyselskapet. Men den gang ble planene lagt på hyllen. Nå tyder mye på at SAS har endret planene sine igjen og har fra månedskiftet flyttet aktivitetene i EuroBonus til et separat aksjeselskap som er heleid av SAS.

SAS har gått rimelig stille i dørene om at de fra månedskiftet har skilt ut bonusprogrammet EuroBonus i et eget aksjeselskap. Men ser man etter i medlemsvilkårene vil man se at de nå er oppdaterte med opplysninger om at bonusprogrammet nå er eid av et firma som heter Airstair 3 AB (som er ved å skifte navn til SAS EuroBonus AB), som er heleid av SAS. Hittil har EuroBonus vært en integrert del av SAS.

Et annet sted på hjemmesiden finner man litt mer informasjon hvor det opplyses at endringen trådte i kraft fra 31. oktober 2020.

Selskabet Airstair 3 AB er registrert i Stockholm og opprinnelig ble aksjeselskapet opprettet allerede i oktober 2019, hvilket kan tyde på at SAS tidligere har hatt disse planene. Selskapet er først blitt momsregistrert fra 2. november 2020.

SAS pressesjef, Freja Annamatz, sier til FinalCall.travel: «Grunnen til endringen er å synliggjøre verdien av EuroBonus og dermed forsterke verdien av SAS-aksjen og gjøre den mer attraktiv for investorer».

Hva betyr det for medlemmene

På kort sikt er det ikke noe som tyder på at endringen vil bety noe for medlemmene av EuroBonus. Utover opplysningene om at forretningsstrukturen er anderledes, så er det ikke oppdatert ytterligere i medlemsvilkårene. Man skal være oppmerksom på at ens personlige opplysninger nå er tilgjengelige for både det nye selskapet og SAS. Det betyr i praksis ikke noe så langt.

Men på sikt kan det godt få innflytelse hvis SAS velger å selge EuroBonus-delen ut til en annen eier. Da vil begge selskapene stadig ha adgang til dine opplysninger.

Kan EuroBonus bli solgt til tredjepart?

En mulighet SAS på sikt kan velge er å selge bonusprogrammet for å reise kapital til flyselskapet. Dette er nok ikke noe som står høyt på ønskelisten hos SAS ledelsen, men den nåværende Corona-krisen tatt i betraktning, så kan det være en måte å skaffe kapital på hvis det igjen blir nødvendig.

Bonusprogrammer er ytterst verdifulle – i flere tilfeller har vi sett verdisettinger som er større enn selve flyselskapene.

Tidligere har blant annet Air Canada solgt ut deres bonusprogram – likesom hedengangne Air Berlin også valgte å gjøre dette. I begge tilfeller var det ikke noen større suksess for verken kundene eller flyselskapene – altså utover at flyselskapene fikk en stor økonomisk gevinst ut av det på kort sikt.

I Air Canada’s tilfelle er de nettopp nå igang med å gjenoppbygge deres eget bonusprogram etter kontraktperioden med eierne av deres tidligere er utløpt.

Den store krisen som luftfarten befinner seg i nå kan tvinge flyselskaper til å se på alle de muligheter som finnes for å reise kapital til å sikre overlevelse. Så et fremtidig salg av EuroBonus vil vi ikke bli overrasket over hvis det kommer på tale.

Krisen tvinger flyselskaper til å snu hver eneste stein

Før Corona-krisen vet vi – fra troverdige kilder – at SAS var i gang med en «make over» av deler av EuroBonus. Dette ser – av gode grunner – ut til å være stillet i bero for tiden.

Vi forventer at det kommer en del endringer til EuroBonus når vi begynner å bevege oss ut av den nåværende krisen igjen og etterspørselen på flyreiser kommer tilbake.

For det første bør SAS tilpasse opptjeningsmodellene til den nye virkeligheten vi befinner oss i. Statusnivåer m.v. er tilpasset etter reisemulighetene før krisen. Faktisk bør SAS komme med endringer meget snart så de ikke mister mange av deres gode kunder, som ikke har mulighet for å opprettholde deres statusnivåer under krisen. Godt nok har EuroBonus forlenget statusen i et år, men allerede fra våren begynner de første kundene å miste status som de ikke har kunnet gjenopptjene i løpet av året. Her ville det være til SAS sin fordel å meddele tidlig om deres planer.

Kan være en økonomisk gullåre

EuroBonus kan være en økonomisk guldåre for SAS, hvis de skal rejse mere kapital senere i krisen. Ihvertfall på kort sikt.

Tradisjonelt sett er bonusprogrammer enormt verdifulle. Så selv om det kanskje ikke står høyt på ønskelisten hos SAS å skille seg av med bonusprogrammet, så kan det være en løsning hvis de igjen mangler kapital. Vi ser det som en «siste utvei» som ledelsen kanskje bare forbereder i god tid.

Mister lojalitet til eksterne programmer

Selv om det kan være meget attraktivt økonomisk – på kort sikt – å selge et bonusprogram kan det koste dyrt på den lange bane. Men som verden ser ut nå er de fleste flyselskaper tvunget av omstendighetene til å fokusere på kortsiktige løsninger for å overleve krisen.

For frasalg av bonusprogrammene har – i de tilfeller vi har sett – ikke vært problemfrie. For det første er det meget lett å miste kundenes lojalitet når programmet ikke er styrt av flyselskapet. Dernest blir bonusopptjening på flyreiser plutselig en reel utgift for flyselskapet når de skal kjøpe poeng fra en tredjepart. Omvendt kan bonusreiser også bli en inntekt når de tar betalt for å utstede bonusbilletter.

Men viktigst av alt mister de fremtidige inntekter på salg av bonuspoeng til f.eks. kredittkortselskaper m.v. Og det er meget lukerativt.

Generelt sett har vi også sett at tilknyttningen mellom flyselskap og bonusprogram blir mindre, hvilket ikke øker lojaliteten hos kundene. Så det er noen klare faresignaler ved å selge sitt bonusprogram.

Dernest er det som å selge arvesølvet. Men når krisen truer er det noe man kan bli tvunget til å gjøre for å sikre overlevelse. Ikke av lyst, men av nød.

Skattemyndigheter jakter opplysninger

I Sverige har SAS hatt litt utfordringer rundt opplysninger om medlemmene i EuroBonus som skattemyndighetene krever utlevert. SAS har forsøkt å kjempe imot, men uten hell. Konkurrerende bonusprogrammer som er registrert i andre land har myndighetene ikke samme muligheter til å kreve opplysninger fra. Så her kan det faktisk undre oss at SAS velger å registrere det nye EuroBonus-selskapet i Sverige.

De kunder som ikke ønsker at myndighetene skal ha adgang til deres bonusopptjening vil være bedre stillet med å opptjene bonuspoeng hos et program som ligger utenfor de svenske myndigheters rekkevidde.

Fremtiden

På kort sikt forventer vi ikke at kundene vil oppleve noen endringer. Vi forventer derimot at det på lengre sikt kan være en mulighet for SAS å selge bonusprogrammet hvis de behøver ytterligere kapital. Blir det nødvendig er et eventuelt salg ihvertfall forberedt ved å skille ut aktivitetene som et separat firma allerede nå.

ølg også FinalCall.travel på Facebook for så går du ikke glipp av de viktigste nyhetene!

Husk at du kan bli medlem av vår lukkede Facebook-gruppe for alle som reiser mer enn gjennomsnittet. For å bli medlem er det et krav at du reiser ofte og at du svarer på de tre spørsmålene vi stiller deg ved innmelding. Meld deg inn i Frequent Traveler Norge her.

 

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here