Widerøe Ground Handling gikk tirsdag ut og informerte om at 130 av 220 Widerøe-ansatte på Flesland vil miste jobben grunnet tapt anbudskonkurranse. Parat-advokat Sigurd Øyvind Kambestad sier at disse arbeidstakerne har rett til å fortsette sitt arbeidsforhold hos den som har vunnet anbudet.

Parat-advokaten sier ansatte i bedriftene som driver bakketjenestene på flyplassene typisk er utsatt for anbudskonkurranser hvert tredje til femte år.

– Arbeidstakerne det her gjelder er utsatt for anbud med jevne mellomrom, noe som gjør at de aldri får fast ansettelse dersom virksomhetsoverdragelsesreglene tolkes snevert. Dette er særlig et problem i flybransjen, men vi finner det også i andre bransjer, sier Kambestad.

Han varsler allerede nå rettsak om Widerøe-ansatte ikke får ansettelse i Aviator som vant anbudet denne gangen.

– Vi har flere rettsavgjørelser i slike saker som går i favør av arbeidstakerne. Samtidig er dette også noe politikerne må gripe fatt i for å klargjøre lovverket ytterligere. Vi kan ikke akseptere et løsarbeidersamfunn, der arbeidstakere er en del av anbudskonkurransene. Tenk deg selv en situasjon der du hvert tredje- eller femte år blir satt ut på anbud, uten å vite om du fortsatt har en jobb å gå til, sier Parat-advokaten.

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here