Foto: Avinor

Fra og med i går stengte Avinor alle B-gatene og dermed Pir B for passasjertrafikk, samt Fast-Track slusene i sikkerhetskontrollen på Oslo lufthavn. Dette skjer som følge av redusert kommersiell trafikk.

Beslutningen skjer i samråd med fly- og handlingselskapene.

– Det er viktig for oss å tilpasse infrastruktur etter det til enhver tid gjeldende trafikkbildet, og beslutningen om å stenge Pir B og Fast-Track kommer som følge av mindre behov akkurat nå, sier terminaldirektør Ragnhild V. Hjerpsted.

Flyoppstillingsplassene tilknyttet B-gatene vil opprettholdes som fjernoppstillingsplasser.

Avinor gjør løpende vurderinger knyttet til sikker og stabil drift av Oslo lufthavn, og hvilke deler av terminalen som holdes åpent for trafikkavvikling er en del av disse vurderingene.

Følg også FinalCall.travel på Facebook for så går du ikke glipp av de viktigste nyhetene!

Husk at du kan bli medlem av vår lukkede Facebook-gruppe for alle som reiser mer enn gjennomsnittet. For å bli medlem er det et krav at du reiser ofte og at du svarer på de tre spørsmålene vi stiller deg ved innmelding. Meld deg inn i Frequent Traveler Norge her.

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here