Her skal det bygges rullefortau på Avinor Oslo lufthavn. (Foto: Avinor)

Et av de største irritasjonsmomenter for reisende på Oslo Lufthavn er når man har avgang fra det som tidligere het gate 19 A-H. Den lå så langt borte at morsomme tunger ville ha det til at de ytterste lå i Bergen kommune. Faktisk er det etablert en egen Facebook-gruppe til dens ære: For oss som hater Gate 19. Etter åpningen av den nye piren på Oslo Lufthavn er navnet på disse gatene endret til B1-B8, og nå kommer det godt nytt til alle de som er lei av den lange gåturen til B-piren.

For å korte ned gangtiden for de reisende og forbedre passasjeropplevelsen, vil Avinor denne høsten installere rullefortau i gangbroen til innlandsgatene B1-B8 på Oslo lufthavn.

Gatene B1-B8 har lengst gangavstand fra sentralområdet i terminalen på Oslo Lufthavn. For å korte ned gangtiden til disse gatene og forbedre passasjeropplevelsen for innlandsreisende, blir det nå installert rullefortau i begge retninger. Avinor har inngått kontrakt for leveransene og arbeidene med installasjon og oppgraderinger av området starter tirsdag 9. oktober.

– De midlertidige tillatelsene for gangbroen og B-gatene er forlenget til ut 2021 med en intensjon fra vår side om å gjøre bygget permanent, sier kommunikasjonssjef Joachim Westher Andersen.

– Vi har tatt til oss de reisendes tilbakemelding om gangavstanden, og installerer nå rullefortau for å gjøre reiseopplevelsen bedre.

Reisende må benytte shuttlebuss
Fra 9. oktober og i de fire påfølgende ukene vil gangbroen være stengt for å få utført byggearbeidene. Det etableres «buss for gangbro» i perioden hvilket betyr at de reisende fra Oslo lufthavn må benytte shuttlebuss når de skal reise fra en B-gate.

– Vi har opprettet en egen shuttle-buss-gate i innlandsterminalen. Passasjerveien til B-gatene vil bli skiltet via denne gaten, og bussene vil frakte de reisende til sine B-gater kontinuerlig. Den omlagte passasjertrasèen vil være godt merket i denne perioden, forklarer Westher Andersen.

Ankommende passasjerer til Oslo lufthavn, hvor flyet parkerer på en B-gate, vil bli hentet med buss på flyet og kjøres til ankomsthall/bagasjeutlevering eller til transfer-punktet, dersom man skal videre med fly fra Oslo Lufthavn.

Etter den innledende byggefasen på fire uker, vil gangbroen åpnes for avreisende passasjerer. Ankommende passasjerer vil busses direkte til ankomsthall/bagasjeutlevering/transferpunktet frem til området er klart i desember.

Bussene vil gå kontinuerlig mellom gate A16 og B-piren, med hyppige avganger i tidsrommet hvor det avvikles trafikk.

Beregn ekstra tid
Passasjerer som skal reise fra en B-gate bes følge skilting som normalt. Skiltingen blir tilpasset den aktuelle situasjonen i ombyggingsperioden.

– «Buss for gangbro» er planlagt slik at det ikke skal ta lengere tid å komme seg frem til B-gatene, men det kan likevel være lurt å beregne 5-10 minutter ekstra gangtid fra sentralområdet i terminalen for passasjerer som skal reise fra en B-gate, sier Westher Andersen.

– Med rullefortau vil det i fremtiden blir enklere og raskere å reise fra B-gatene i terminalen, og vi ser frem til å ønske våre reisende velkommen til de nyoppussede områdene i desember, avslutter Westher Andersen.

 

Følg også FinalCall.travel på Facebook for så går du ikke glipp av de viktigste nyhetene!

Husk at du kan bli medlem av våre lukkede Facebook-gruppe for alle som reiser mer enn gjennomsnittet. For å bli medlem er det et krav at du reiser ofte og at du svarer på de tre spørsmålene vi stiller deg ved innmelding. Meld deg inn i Frequent Traveler Norge her.

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here