Under Corona krisen har Oslo Lufthavn kun benyttet seg av en rullebane på Oslo Lufthavn. Til tross for at trafikken nå øker, ser ikke Avinor for seg å ta i bruk begge banene før i oktober i år.

– Som følge av kraftig bortfall av flytrafikk på grunn av korona-situasjonen og reiserestriksjoner, gikk Oslo lufthavn over til enbanedrift fra 25.mars. Gjennom våren og sommeren har driften gått bra med kun én rullebane og det gjeldende trafikkgrunnlaget, forklarer direktør for flysidedrift ved Avinor Oslo lufthavn, Ole Petter Storstad.
Norsk høst og vinter krever god kapasitet
Prognosene viser en økning i flytrafikken utover høsten. De vurderingene som nå er gjort viser at Oslo lufthavn har behov for å operere på to rullebaner fra i høst. Dette skyldes primært økningen i flytrafikken i seg selv, men også behovet for å kunne avvikle den aktuelle trafikken på en effektiv måte.
– Spesielt i lavsikt og ved vinteroperasjoner, som vesentlig reduserer kapasiteten, er vi avhengig av å kunne benytte begge rullebanene våre, sier Storstad.
15. oktober er satt som dato for å gå over til drift på to rullebaner. Det må likevel understrekes at det kan bli endringer dersom vi får vesentlige avvik fra den gjeldende trafikkprognosen, avslutter han.

Følg også FinalCall.travel på Facebook for så går du ikke glipp av de viktigste nyhetene!

Husk at du kan bli medlem av vår lukkede Facebook-gruppe for alle som reiser mer enn gjennomsnittet. For å bli medlem er det et krav at du reiser ofte og at du svarer på de tre spørsmålene vi stiller deg ved innmelding. Meld deg inn i Frequent Traveler Norge her.

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here