I slutten av november skrev vi en lenger sak om de nye reglene for beskatning av bonuspoeng du bruker privat, men som du har opptjent gjennom tjenstereiser. Dette gjelder som kjent for all reisevirksomhet som fly, leiebil, hotell og bruk av kredittkort hvor du opptjener poeng til selskapenes bonusprogrammer.

Les også: Nye regler for beskatning av bonuspoeng fra nyttår – Her er hva du og arbeidgiver må vite

Kort fortalt er endringen at for poeng opptjent før nyttår i jobbsammenheng, og som du bruker privat må du selv oppgi verdien av på selvangivelsen. For samme poeng opptjent etter nyttår, må du oppgi dette til arbeidsgiver slik at denne kan innrapportere dette som inntekt, eller rette deg etter andre bestemmelser eller restriksjoner arbeidsgiver måtte legge på bruk av bonuspoeng privat som er opptjent i jobb.

For bonuspoeng opptjent privat er det ingen innrapporteringsplikt eller beskatning. Legg også merke til at selve opptjeningen ikke beskattes, men kun de tilfellene hvor du bruker poeng opptjent gjennom jobb privat.

I artikkelen nevnt over tok vi opp en rekke problemstillinger og vurderte hvilke muligheter som finnes og ga til sist vårt råd til arbeidsgiverne om hva de bør gjøre. Vi har siden den gang ventet på å se hvilke løsninger de store virksomhetene velger. Fra det vi kan lese i andre medier, samt når vi hører hva våre lesere som reiser mye forteller, har så og si alle valgt at man kan opptjene bonuspoeng på jobbreiser, men at arbeidsgiver innfører forbud mot å bruke disse privat. Egentlig helt i tråd med vår anbefaling. Ikke bare er det mye ekstra administrasjon, men i tillegg må det betales arbeidsgiveravgift hvis man hadde tillatt privat bruk.

Vi synes jo at det er ganske oppsiktsvekkende at en blå-blå regjering innfører denne ordningen, som det vil være komplett umulig for arbeidsgiver å holde styr på. Vi kunne være fristet til å tro at dette kom fra en rød regjering.

Ut fra alt dette synes vi også at det bare er rett og rimelig at regelverket sier at arbeidsgiver ikke kan stilles til ansvar om en arbeidstaker ikke oppgir en bonusreise for poeng opptjent gjennom jobb. Men hvilken kontroll og hvilke resultater vil dette da egentlig gi?

Vil dette tiltaket gi flere penger i den norske skattekassen?

Regjeringen hadde sett for seg at innføringen ville øke skatteinngangen med flerfoldige  millioner kroner i året. Men her mener vi at de tar grundig feil.

Det er vel ganske så velkjent – og nesten akseptert – at slike bonuspoeng blir brukt uten at man innrapporterer det på selvangivelsen, til tross for tidligere regler for dette. Myndighetene har ikke hatt en eneste mulighet til å kontrollere bruk av bonuspoeng da de ikke har tilgang til selskapenes bonusprogrammer. Hadde de hatt dette ville de fått en kjempejobb med å sortere ut hva som var jobbreiser og hva som var privatreiser.

Flyselskapene henviser til en dom fra 1999 da Finansdepartementet anla sak mot flyselskapene for å få innsikt i medlemmers bruk av bonuspoeng for å kunne kontrollere om disse var oppgitt til beskatning. Departementet tapte saken, og flyselskapene har brukt dette for alt det er verd siden.

Det må være lov å stille spørsmål til hvordan myndighetene kan forvente at arbeidsgivere skal klare å holde kontroll på noe Staten for lenge siden har gitt opp? Når de tror at dette er en god ide, og ikke vil høre på fornuft fra folk som kan endel om temaet, er det så de bare kan takke seg selv for resultatet. For resultatet blir at det ikke kommer inn en eneste skattekrone om alle firmaene innfører forbud mot privat bruk av bonuspoeng. I tillegg vil det som en følge av dette heller ikke være noen som selv innrapporterer bruk over selvangivelsen.  At noen kommer til å være ærlige og bruke poeng på firmareiser, er jo så sin sak. Det vil heller ikke gi Staten skattekroner, som var hensikten. At folk kommer til å ta ut bonusreiser privat – som tidligere uten å oppgi det – tviler vi ikke på.

Urettferdig system

Vi har tidligere tatt til ordet for at det er urettferdig at reglene ikke sier at man skal trekke fra skatter og avgifter man betaler ved en bonusreise før reisens markedspris innrapporteres. Vi konstaterer at sjefen i reiebyråkjeden Berg-Hansen på deres hjemmesider har laget et eksempel på beregning av innrapportering hvor han trekker fra skatter og avgifter. Vi kan ikke finne noe sted i Skattedirektoratets skriv at man skal kunne gjøre dette. Vi er dog enige i at dette bare bør være rett og rimelig, og sjansen for at man ville vinne en skattesak på dette må være stor. Men det er altså ikke poengtert.

Vi undrer oss også over hva som er rimelig å legge til grunn for beregning av flybillettens verdi. Som kjent er bonusbilletter ikke tilgjengelig på alle flyavganger, og derfor mener vi at verdien bør være mindre enn på betalte billetter. Hvis vi bruker en høyfrekvent rute som Oslo-Bergen, eller Oslo-København som eksempel her, ville man sikkert kunne oppleve at den avgangen som har ledig plass på bonus kan koste 2 500 kr, mens det går et fly under en time senere uten ledig plass på bonus men som bare koster 1 000 kr. Er det da rettferdig at man skal beskattes for 2 500 kr?

Hva hvis man tar ut en firmareise for private oppsparte bonuspoeng? Skal man da kunne få skattefradrag? Rimelig mener sikkert mange, selv om eksempelet kanskje er litt søkt. Men kanskje aktuelt for noen i stedet for å la poengene gå ut på dato? Kanskje mest aktuelt for folk som driver egen bedrift. Eller hva hvis man betaler dyrt for et premium kredittkort som gir bonuspoeng. F.eks. AmEx Elite som koster 4 000 kroner i året og betaler dette privat. Bør man da kunne trekke fra denne summen før verdien man blir beskattet av for det man kjøper privat for utlegg man har hatt i jobben som har skaffet bonuspoeng? Det bør da være en rettferdighet i dette.

Vi konkluderer med at det nye beskatningssystemet ikke tar høyde for de nevnte forholdene. Dessuten er vi overrasket over at det ikke har vært flere protester enn det faktisk har vært i innføringen av de nye reglene.

Det finnes mange måter å lure systemet på

Nå vil vi ikke oppfordre våre lesere til å lure systemet, men bare for å illustrere muligheter kan vi nevne:

  • Oppsamle poeng for firmareiser i et bonusprogram fra et annet selskap i samme allianse som du oftest bruker. F.eks. flyr du mye SAS tar du bonuspoengene heller til f.eks. Lufthansas Miles & More, og når noen ber om bevis legger du frem utskrift fra EuroBonus som ikke viser noen jobbreiser.
  • Du kan etterregistere bonuspoeng så det ikke finnes spor av poengene dine hos firmaets reisebyrå, som arbeidsgiver kan få innsikt i.
  • Man kan ha flere kredittkort og hevde at man har betalt utlegg med kort som ikke gir bonuspoeng. Det skal mye til før en arbeidsgiver kan kreve å få innsyn i dine private kredittkortregninger, og du kan velge kredittkort som også gir poeng til utenlandske bonusprogrammer for å gjøre det enda mer vanskelig å spore.
  • SAS sitt nyinnførte Family Pooling program, hvor familiemedlemmer kan oppspare poeng sammen kan også gjøre det innviklet i forhold til å si hvor poengene man bruker stammer fra.

Alle disse punktene er usikkerheter som gjør det komplett umulig for både arbeidsgiver og Staten å kontrollere om privat bruk blir innrapportert. Da er det dypt urettferdig at Staten legger dette ansvaret over på arbeidsgivere mener vi.

Et annet spørsmål i disse GDPR tider er hvorvidt arbeidsgiver kan kreve å få innsyn i dine bonuskonti. Vi mener at dette er helt urimelig. Dersom arbeidsgiver ber deg skrive under på at de skal ha innsyn i dine bonuskonti og kontoutskrifter bør du absolutt ikke akseptere dette. Vi stiller også spørsmål om hvorfor en arbeidsgiver skulle forlange dette, all den tid det ikke stilles andre krav til arbeidsgivernes kontroll enn at de må spørre sine arbeidstakere om de har benyttet poeng privat. Hva tror du svaret vil bli? Ja, vi bare spør.

Følg også FinalCall.travel på Facebook for så går du ikke glipp av de viktigste nyhetene!

Husk at du kan bli medlem av våre lukkede Facebook-gruppe for alle som reiser mer enn gjennomsnittet. For å bli medlem er det et krav at du reiser ofte og at du svarer på de tre spørsmålene vi stiller deg ved innmelding. Meld deg inn i Frequent Traveler Norge her.

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here