Foto: Cato Lien

Det har vært en turbulent tid Norwegian har værtt gjennom på det seneste, men det norske flyselskapet kan se frem til ytterligere en periode med sikkerhetsbeltet spendt meget stramt. I dag er en skjebnedag for selskapet da de avholdt generalforsamling for aksjonærerne og fikk støtte til ledelsens redningsplan. En plan som dog smerter aksjonærerne. Det venter stadig store utfordringerne for selskapet i fremtiden.

Et godt stykke ute i overtiden lykkes det igår Norwegians ledelse å inngå en avtale med de siste obligasjonseiere om å konvertere obligasjoner til aksjer og ganske kort tid før dagens generalforsamling kunne flyselskapet meddele at de har på plass en avtale med leasingselskapene som kunne konvertere gjeld til aksjer.

Fredag meldte flyselskabet ellers at en av investeringsgruppene hadde avvist flyselskapets forslag til en konverteringsplan, men her lykkes det altså å forhandle frem en løsning på søndag. Rent teknisk skal det først stemmes om godkjennelse av denne planen 18. mai.

Aksjonærer avgjorde Norwegians fremtid

I dag var det de mange aksjonærer som Norwegian-sjef Jacob Schram skulle få til å gå med på fremtidsplanene. Her måtte mer enn to tredjedeler akseptere planene om at deres investering ble devaluert kraftig. De kan se frem til å bli devaluert med 95% i forhold til dagens aksjekurs og legger man de enorme kursfallene de senere måneder oven i dette, så er det altså ikke småpenger de ender med å tape.

Norwegian koncernsjef, Jacob Schram. Foto: Norwegian.

Aktionærer hadde reelt sett ikke det store valget. Aksepter planene eller gå konkurs.

Mange småaksjonærer gjorde forhandlingene vanskelig

Et av Norwegians problemer var at det ikke lenger er noen få store aksjeeiere i selskapet. Tidligere eide grunnlegger Bjørn Kjos en betydelig andel av flyselskapet, men han har solgt store deler av sine aksjer. Største eier er i dag Folketrygdfondet som eier omkring 8%. Resten av aksjene er fordelt på over 50 000 andre aksjonærer. Dermed er Norwegian blitt en riktig folkeaksje.

Den brede støtten i eierkretsen er naturligvis et klapp på skulderen til flyselskapet, men det er også en utfordring med så mange eiere når man prøver å forhandle frem en redningspakke. Hadde det vært snakk om få, men store eiere, så kunne man få forhandlet og avklart en løsning innen generalforsamlingen, men med så mange forskjellige eiere er det ganske enkelt ikke mulig.

Småaksjonærer endret mening

En gruppe små-aksjonærer hadde ellers lagt opp til at de ikke ville bakke opp om Norwegian-ledelsens plan. Men etter at den tidligere storeier og grunnlegger Bjørn Kjos hadde vært i kontakt med dem, så endret de i weekenden holdning og meddelte at de ville støtte planen. Han har angivelig gjort det klart for dem at alternativet var konkurs.

Det var en generalforsamling som var en skjebnetime for flyselskapet.
Aksjonærer godkjente krisepakken

Ca kl. 10.00 i dag stemte omkring 90% av aksjonærerne ja til ledelsens redningsplan.

Det betyr altså at deres aksjer i fremtiden kun har en verdi på rundt 5% av dagens kurs når gjeld og andre forpliktelser omdannes til aksjer i flyselskapet.

Stadig utfordringer forut

Utover obligasjonseierne og aksjeeierne skulle Norwegian også ha en avtale på plass med leasingselskapene som også skulle akseptere at store deler av deres gjeld blir omdannet til aksjer.

Det er altså veldig mange brikker som skulle falle på plass for at Norwegian kan overleve den nåværende krisen.

Men selv om sol og vind står optimalt for Norwegian i forhandlingene med kreditorer, långivere og aksjonærer, så er det stadig store utfordringer forut for Norwegian.

Ledelsen skal stadig skaffe mange flere penger til fremtidig overlevelse via en aksjeemmisjon. Men de får også adgang til en lånegaranti fra den norske stat. Her er det snakk om lån som skal betales tilbake på et senere tidspunkt.

Er det mer statlig hjelp på vei?

Den norske regjeringen har luftet mulighetene for at de kan komme med ytterligere hjelpepakker til luftfarten i Norge. Men de er forpliktet til at de skal behandle alle flyselskaper likt, så det er nok ingen tvil om at de – i første omgang – avventer om Norwegian klarer å få støtte til deres redningsplan blant investorene. Hvilken hjelp som den norske staten skal komme med kan også avhenge mye av hvordan luftfarten ser ut i Norge i fremtiden. Blir det med eller uten Norwegian?

Med den omfattende krisen som luftfarten befinner seg i nå må vi anta at det saktens kan bli aktuelt at det kommer mer statshjelp til luftfarten. Forhåpentlig som reelle tilskudd og ikke bare som lånegarantier.

Det er ikke altid det er gull i enden av regnbuen. Norwegian Boeing 737-800. Foto: Cato M. Lien
Norwegian i fremtiden?

Som en del av redningsplanen har Norwegian-ledelsen vært ganske klare rundt at “New Norwegian” bler en noe annen størrelse enn det flyselskapet vi har sett hittil.

Fokus blir på ruter i Skandinavia og vi kan ganske sikkert forvente langt færre langruter i fremtiden – hvis overhodet noen. Man kan vel si at Norwegian går “back to basic” og den forretningsmodellen som de hadde så stor suksess med opprinnelig.

Men uansett støtte fra aksjonærer, leasingselskaper og långivere har Norwegian en lang vei å gå før de kan bli et rentabelt og stabilt flyselskap.

I første omgang skal de – som alle andre flyselskaper – overleve den nåværende Corona-krisen. Her er det stadig meget usikkert når flytrafikken og – ikke minst – etterspørselen kommer tilbake igjen. Mange i bransjen snakker om at det kan ta 3-4 år innen vi når en etterspørsel på flybilletter som tilsvarer 2019.

Avhengig av varigheten på Corona-krisen vil det også i lang tid fremover koste enorme summer for Norwegian å ha flyene stående på bakken.

Norwegian fly parkert på Stavanger Sola. Foto: Oddgeir Tørresdal – dfly.no
Første av mange skritt mot overlevelse

Dagens støtte fra aksjonærene var et ytterst viktig første skritt på veien mot overlevelse. Men det venter veldig mange og tunge skritt forut for Norwegian-ledelsen hvis de skal lykkes med deres plan.

 

Følg også FinalCall.travel på Facebook for så går du ikke glipp av de viktigste nyhetene!

Husk at du kan bli medlem av vår lukkede Facebook-gruppe for alle som reiser mer enn gjennomsnittet. For å bli medlem er det et krav at du reiser ofte og at du svarer på de tre spørsmålene vi stiller deg ved innmelding. Meld deg inn i Frequent Traveler Norge her.

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here