En sak som virkelig tok av på diskusjonsfora på nettet i går, var saken om lederen i Stortingets energi- og miljøkomite Ketil Kjenseth fra Venstre som ønsker å starte en utredning om å innføre en begrensning for nordmenn som tillater dem å fly max 10 flyturer i året. Dette var skrevet om i Adresseavisen og Nettavisen i går.

Han tenker visstnok også at dersom man har behov for flere enn 10 reiser i året, så skal det være mulig å kjøpe ekstra reise for noen som ikke bruker opp kvoten sin.

Her på FinalCall.travel lurer vi på om politikere som slenger ut forslag som dette virkelig tenker over konsekvensene. I våre øyne er det et helt håpløst forslag, som vi forøvrig er helt sikre på aldri vil få flertall på Stortinget. Det viser også en rundspørring avisen har gjort til 3 andre medlemmer av samme komite som ikke vil støtte forslaget.

Umiddelbart ser vi at dersom et slikt forslag ville bli innført, ville det føre til rutekutt og sannsynligvis også konkurser i flybransen med tusenvis av ansatte som ville bli arbeidsledige. Vi har grunn til å tro at majoriteten av nordmenn som sitter på flyet flyr mer enn 10 ganger i året. Derfor vil konsekvensen bli stor. Men det er vel kanskje akkurat dette stortingsrepresentanten vil oppnå? Han glemmer bare å utrede konsekvensene i farten, men målet helliger kanskje middelet?

Tenker han noe over om dette vil fremme eller hindre næringslivet? Hva med distrikene? Er dette god distriktspolitikk? Vil dette fremme eller hindre turisme til landet? Eller hva med stortingspolitikere og andre som pendler hjem hver helg? Ansatte offshore i Nordsjøen og til sjøs som nødvendigvis må komme seg hjem og på jobb etter endt turnus? Vil de beholde jobbene sine hvis de må bruke 1-4 dager på å komme seg til å fra jobb fordi de må ta toget og hva vil i såfall endring i arbeidsstokken her bety for samfunnet? Er det miljøvennlig å flytte mye av trafikken til biler? Folk må nødvendigvis forflytte seg selv om de ikke kan fly.

Ikke noe problem kanskje? Nei, fordi de kan jo kjøpe en reise av noen som ikke skal fly. Hvordan skal det gjøres da? Skal vi alle få et klippekort som vi må bruke? Som rasjoneringskortene etter krigen kanskje? Og hvordan skal man kjøpe en reise av en som ikke skal bruke sine klipp? Høystbydene? Nettauksjon?

Dette vil vi her på FinalCall.travel sette i kategorien for «lite gjennomtenkte forslag fra politikere». Ja, det er nesten i kategorien at det bare er noe vi ler av. Her dummer han seg bare ut selv, og vi håper og tror at de som har valgt han biter seg merke i dette og gjør sin egen vurdering om det er slike personer vi vil ha til å representere oss på Stortinget ved neste valg. Kanskje på tide å stille strengere krav til kandidatene før de velges? Ja, vi bare spør.

 

Følg også FinalCall.travel på Facebook for så går du ikke glipp av de viktigste nyhetene!

Husk at du kan bli medlem av våre lukkede Facebook-gruppe for alle som reiser mer enn gjennomsnittet. For å bli medlem er det et krav at du reiser ofte og at du svarer på de tre spørsmålene vi stiller deg ved innmelding. Meld deg inn i Frequent Traveler Norge her.

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here