Næringsminister Iselin Nybø foran den norske paviljongen på Verdensutstillingen Expo 2020 som åpnet meget forsinket i Dubai denne uken. Foto: Næringsdepartementet

Den norske havpaviljongen ble offisielt åpnet og døpt av næringsminister Iselin Nybø mandag 4. oktober.

Norge deltar på verdensutstillingen Expo 2020 i Dubai, sammen med over 190 andre land og organisasjoner. På grunn av Covid19-panedemien ble utstillingen utsatt med ett år og gjennomføres fra 1. oktober 2021 til 31. mars 2022.

– For Norge er deltakelsen på Expo viktig fordi vi vil vise verden at norske bedrifter er ledende innenfor utvikling av bærekraftige løsninger for havnæringer. Dessuten vil vi fremme norsk næringsliv og videreutvikle handelsforbindelser i regionen, sier næringsminister Iselin Nybø.

Tema hav

Den norske paviljongen skal profilere Norge som havnasjon og vil synliggjøre at norsk næringsliv er i verdensklasse for bærekraftig utvikling innenfor mange havnæringer, i tråd med FNs bærekraftsmål.

Se bilder fra Nybøs besøk i Dubai

Norges paviljong er utformet som et skip. I paviljongen går den besøkende fra havbunnen, til havoverflaten og opp i rommet. På de ulike nivåene presenteres norsk teknologi og bærekraftige løsninger fra havnæringene. 

– Havpanelets arbeid viser at investeringer i bærekraftige havnæringer lønner seg, og at de kan bidra mye mer til å møte verdens behov for energi, mat, helse og klima enn i dag. Norge er en ledende havnasjon og vi har store og nyskapende næringer som arbeider for denne omstillingen, sier utenriksminister Ine Eriksen Søreide.

– De havbaserte næringene står til sammen for om lag 70 prosent av Norges eksportinntekter. Mesteparten er knyttet til petroleumsvirksomheten, som vil fortsette å være vår største næring i lang tid. Teknologi utviklet av norskbaserte selskaper i petroleumsnæringen har slått gjennom globalt. Denne teknologien har stor overføringsverdi til andre havnæringer og byr på viktige muligheter for norske bedrifter i internasjonale, hav-relaterte markeder, sier olje- og energiminister Tina Bru.

Vinneren av anbudskonkurransen for å bygge den norske paviljongen er et samarbeid mellom Rintala Eggertsson Architects, Expomobilia og Five Currents.

Døpte paviljongen

Næringsministeren døpte den norske paviljongen Betzy Kjelsberg (1866 – 1950). Hun var politiker og den første kvinnelige fabrikkinspektøren i Norge, Hun reiste rundt i Norge for å kjempe for kvinners rettigheter.

– Vi har valgt å kalle opp skipet etter politikeren Betzy Kjelsberg, for å fremheve at respekt for kvinners rettigheter og arbeidstakerrettigheter er en forutsetning for bærekraft, sier næringsminister Iselin Nybø.

Næringsministeren foretar den offisielle åpningen av den norske paviljongen. Foto: Næringsdepartementet

Spleiselag

Norges deltakelse er et spleiselag mellom norsk næringsliv og staten. Innovasjon Norge organiserer Norges deltagelse på vegne av Nærings- og fiskeridepartementet, Olje- og energidepartementet, og Utenriksdepartementet. Det er oppnevnt et prosjektstyre for norsk deltakelse på Expo 2020 Dubai, med representanter for bedrifter, LO, NHO og Innovasjon Norge. De norske hovedsponsorene til er blant annet Jotun, DNV, Equinor, Kongsberg Gruppen, Yara og Campus BLÅ.

Vi gleder oss til å vise frem den norske havpaviljongen til publikum i månedene fremover. Selve bygget har stått ferdig i ett år, og vi er stolte over resultatet. LO er med i prosjektstyret og har bidratt med viktige råd overfor prosjektledelsen for å sikre at den internasjonale entreprenøren med ansvaret for byggeprosessen har ivaretatt arbeidstakerinteressene på en god måte. Paviljongen presenterer Norge som pioner for bærekraftige havløsninger, så vi er med på å støtte opp under bærekraftfokuset på denne verdensutstillingen, sier den norske generalkommissæren for Expo Ole Johan Sandvær.

Du kan lese mer om norsk deltakelse på Expo 2020 på Innovasjon Norges hjemmesider. 

Fakta:

En verdensutstilling er en internasjonal møteplass for aktører fra næringsliv, organisasjoner, forskningsmiljøer, kulturliv og myndigheter. 

En verdensutstilling (World Expo) arrangeres hvert femte år, og varer i seks måneder. Mellom hver verdensutstilling arrangeres det en mindre utstilling med et smalere tema (Specialised Expo). Det er ingen automatikk i at Norge deltar på disse utstillingene. Beslutning om å delta gjøres i samråd med næringslivet, inkludert næringslivets interesse i å bidra til finansieringen.

Oversikt over gjennomførte og planlagte utstillinger:

 • Expo 1998 – Lisboa, Portgul
 • Expo 2000 – Hannover, Tyskland
 • Expo 2005 – Aichi, Japan
 • Expo 2008 – Zaragoza, Spania – Norge deltok ikke
 • Expo 2010 – Shanghai, Kina
 • Expo 2012 – Yeosu, Sør-Korea
 • Expo 2015 – Milano, Italia – Norge deltok ikke
 • Expo 2017 – Astana, Kasakhstan – Norge deltok ikke
 • Expo 2020 -Dubai, De forente arabiske emirater
 • Expo 2023 -Buenos Aires, Argentina – Avlyst pga. covid19
 • Expo 2025 -Osaka, Japan – Deltakelse ikke besluttet

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here