Foto: Cato M. Lien.

Mens store deler av flyselskapenes ruter er satt på pause, så er det store spørsmålet hos – både dem – og passasjerene når vi igen kan begynne å se ruter starte opp og flyene komme seg i luften igjen? 

Det korte svaret på dette spørsmålet er at ingen vet det akkurat nå. Myndighetene har fullt fokus på å bremse spredningen av Covid-19-viruset og først når vi ser en tydelig knekk i smittekurvene, så forventer vi at noen av de nåværende reiserestriksjonene vil bli langsomt opphevet igjen.

Men vi skal nok ikke forvente at hele verden åpner opp på en gang eller innenfor de kommende ukene.

I utgangspunktet er det stadig mange land hvor det ikke er forbud å fly til, men da passasjergrunnlaget er helt borte gir det ikke mye mening i at flyselskapene holder disse rutene i gang. Her kan bl.a. nevnes USA som et eksempel. Flyselskapene må gjerne fly og crew er fritatt for de strenge innreiserestriksjoner, men da hovedparten av passasjerene ikke kan komme inn i landet, så kan det ikke lønne seg for flyselskapene å holde rutene igang.

Indikasjoner på at det kan bli langvarig

Vi får dog noen indikasjoner på hvor langvarig visse operatører i bransjen forventer denne krisen i luftfarten blir.

Københavns Lufthavn har f.eks. oppdatert det NOTAM (Notice to Airmen) som forteller at de har lukket rullebane 04L/22R. Denne er nå blitt oppdatert til å vare frem til 19. juni 2020.

A0830/20 NOTAMR A0739/20 Q) EKDK/QMRLC/IV/NBO/A /000/999/5537N01239E005 A) EKCH B) 2003261102 C) 2006191300EST E) RWY 04L/22R CLSD DUE TO AIRCRAFT PARKING

At man i Københavns Lufthavn planlegger å parkere fly på denne rullebanen helt frem til siste halvdel av juni betyr dog ikke at man nødvendigvis forventer at all lufttrafikk er satt på pause inntil da.

Antar vi at vi ser en langsom oppstart av lufttrafikken igjen, så vil man også i en lenger periode etter dette ha behov for å parkere mange fly på bakken. Lufthavnene er ikke bygget til å ha et så stort antall fly parkert på samme tid og derfor er man nødt til å ta alternative områder i bruk.

Mange har avlyst i mai

Der er stor forskjell på hvor lenge flyselskapene har avlyst deres ruter. Noen har avlyst inntil midten av april, andre hele april og andre igjen har også – allerede nå – avlyst flyvninger i mai måned – samt skåret ned over sommeren. Det understreker at ingen reelt vet hva som venter forut.

Men det er ingen tvil om at alle gjerne vil igang med å fly igjen så snart det kan la seg gjøre.

Noen av de flyselskaper som har avlyst i den korteste perioden vil sikkert komme til å forlenge suspenderingene, men er bare avventende. De vil ganske enkelt ikke risikere å avlyse avganger som senere viser seg er mulige å gjennomføre. Gjør de det risikerer de også å miste noen passasjerer som kanskje velger å avlyse deres reiseplaner p.g.a. usikkerheten. Det vil gjøre enda mer vondt på økonomien enn det allerede gjør nå.

Sommertrafikken er viktig

Flyselskapene tjener store deler av deres overskudd i løpet av sommerhalvåret. Derfor er det et enormt press på å få trafikken igang igjen innen skolenes sommerferie – i hvertfall så mye som det er mulig.

Selv om myndighetene naturligvis har deres primære fokus på å minske utbredelsen av Covid-19, så må vi også gå ut fra at de ser på hvordan man kan minske de økonomiske utfordringer dette bringer med seg. Og det vil ikke være realistisk at verdenssamfunnet er stengt ned i en alt for lang periode.

Får flyselskapene ikke den ekstremt viktige sommertrafikken med seg må vi forvente at det skal stilles enda større økonomiske redningspakker til rådighet hvis vi ikke skal se et stort antall konkurser i bransjen. Det er ingen interesserte i – hverken konkurser eller flere redningspakker.

Overordnet sett er det i sommerperioden flyselskapene tjener de penger som de mister i vinterperioden. Nettopp derfor er det så ekstremt kritisk å komme igang igjen så hurtig som mulig.

Kina åpner opp

I Kina er de begynt å åpne opp for flytrafikken igjen, men flyselskapene er avventende med å gå igang. For selv om det er stor etterspørsel på fraktkapasitet nå, så blir passasjerene borte. Europeiske flyselskaper – har for tiden – ikke deres viktige nettverk inntil deres hubs så de kan fylle flyene med transferpassasjerer, hvilket er medvirkende til at de er avventende med å starte opp igjen disse rutene.

Regioner i forskjellige faser

En annen ting som gjør at oppstarten vil skje i etapper og bli rullet ut langsomt er at de forskjellige regionene og verdensdeler er i forskjellige faser av Corona-utbruddet. Kina er langsomt på vei tilbake mot mer normale forhold, mens Europa og USA står midt i eller i starten av krisen.

For å få langrutene igang og til at være rentable, så krever det at markedene i begge ender av ruten har stabile forhold. Så selv om Kina åpner opp, så hjelper det ikke mye når Europa er stengt ned.

Forretningsreisende forventes først tilbake

De forretningsreisende er nok den kundegruppen vi først forventer kommer tilbake i luften. Dog med det lille forbeholdet at vi nå beveger oss mot sommerperioden, hvor forretningstrafikken normalt sett er fallende. Så selv om flyselskapene lykkes med å komme i luften igjen innen sommeren, så kan det være en forsinkelse til etter sommerferien før de viktige forretningsreisende igjen begynner å reise for alvor.

Virksomhetenes påvirkning av Corona-krisen kommer også til å spille inn. For selv om mange sukker etter å komme igang med å gjøre forretninger igjen, så er det også en stor risiko at mange virksomheter må spare på rejsebudsjettene og skjære ned på antall medarbeidere. Det kan saktens få innflytelse på etterspørselen på forretningsreiser i lang tid fremover.

Feriereiser kan bli utsatt

En annen ting som kan skade flyselskapenes inntjening i den viktige sommersesongen er hvis etterspørselen på feriereiser faller. Vi ser allerede nå at mange er tilbakeholdende. Antall fremtidige bookinger er stort sett gått i stå.

Vi må nok også forvente at mange utsetter reiser eller sparer på rejsebudsjettet. Mange har mistet deres jobb eller inntekt midlertidig og her vil det være opplagt at mange velger å polstre seg økonomisk fremfor å bruke penger på luksusgoder som mange reiser er.

Lang tidshorisont innen vi når tilbake til normale tilstander

Det kan ta lang tid innen flyselskapene er tilbake i et marked som bare minner om noe normalt. Hvis etterspørselen på både ferie- og forretningsreiser faller i tiden etter oppstarten, så vil vi også se en nedgang i antall frekvenser – og enda visse ruter som ikke bli startet opp igjen. Muligvis først blir startet opp på et senere tidspunkt.

De rutene som idag har lavest etterspørsel og inntjening er utsatte for slett ikke å komme igang igjen foreløpig.

Vårt tips på oppstart

Selv om vi ikke vet mer enn andre om hva fremtiden byr på så vil vi dog våge å komme med et bud på hva vi tror er et realistisk scenarie.

Umiddelbart tror vi at vi begynner å se visse ruter vende tilbake i løpet av maj måned. Det krever naturligvis at myndighetene begynner å lette på restriksjonene.

Heretter vil vi stille og rolig se en økning – både av antall frekvenser – og ruter som gjenstartes. Som nevnt ovenfor vil alle flyselskaper prøve å få så mange avganger igang innen den viktige sommersesongen hvis det overhodet er mulig.

Vi vil se en langsom utrulling av ruter til de de land som det flys til. Her skal vi nok ikke forvente at alle land åpner opp for innreise på samme tid. Det vil sikkert også være visse begrensninger eller krav til innreise i en lenger overgangsperiode.

Etter sommerferien tror vi at vi vil se en litt større oppstart av ruter som er målrettet de forretningsreisende. Alle ruter vil så stille og rolig bli satt opp i frekvens hen over høsten. Her er utfordringen at flyselskapene historisk sett ikke tjener mange penger i vinterperioden, så mange vil nok være avventende med å starte opp rute som de kan se frem til et underskudd på.

Men realistisk sett skal vi nok forvente at vi er et godt stykke inne i 2021 før vi igjen begynner å nærme oss noe som minner om den luftfartsindustri vi kjennte før Corona-krisen. Muligvis tar det enda lenger tid.

Der er dog ingen tvil om at både flyselskaper og verdenssamfunnet tripper for å få gang i luftfarten igjen. Luftfart har stor positiv innvirkning på verdensøkonomien. Det er ekstremt viktig å kunne transportere både passasjerer og frakt rundt i verden hvis vi skal ha gang i hjulene igjen.

Men vi må også være realistiske og erkjenne at det kan ta tid å få luftfarten opp i gir igjen etter en så omfattende krise. Sammenligner vi med nedgangen i flytrafikk etter f.eks. 9/11, så tok det også her lang tid innen bransjen var tilbake i samme omfang som innen krisen.

Alle har dog en interesse i at flytrafikken starter opp igjen så snart som mulig. Flyselskapene mangler naturligvis inntekter, forretningsreisende skal ha gang i forretningen igjen og politikere vil likeledes gjerne ha bransjen på fote så de slipper konkurser, arbeidsløshet og flere redningspakker. Så vi tror at det igjen – så smått – blir åpnet opp for flyreiser så snart vi har passert toppen av smittekurven. Det håper vi snart skjer – og veldig gjerne innen den viktige sommersesongen.

 

Følg også FinalCall.travel på Facebook for så går du ikke glipp av de viktigste nyhetene!

Husk at du kan bli medlem av vår lukkede Facebook-gruppe for alle som reiser mer enn gjennomsnittet. For å bli medlem er det et krav at du reiser ofte og at du svarer på de tre spørsmålene vi stiller deg ved innmelding. Meld deg inn i Frequent Traveler Norge her.

 

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here