Foto: Cato M. Lien.

Etter fem måneder med kontinuerlige refusjonskrav klarer flyselskapene fortsatt ikke å holde seg innenfor loven. Nå mener Forbrukerrådet tiden er moden for å bøtelegge. Dette skriver Forbrukerrådet selv på sine hjemmesider.

Forbrukerrådet ser med bekymring på flyselskapene som over lang tid har unnlatt å respektere grunnleggende forbrukerrettigheter. Mange fortvilte forbrukere har utestående krav for flybilletter som nå er 6 måneder gamle. Nå mener Forbrukerrådet at selskapene må få svi.

— Flyselskapene må nå gis en klar frist for å effektuere refusjonskravene. Dersom den ikke overholdes, må det gis bøter slik loven åpner for, sier Inger Lise Blyverket, direktør i Forbrukerrådet.

Bøter vil sende klare signaler til selskapene som ikke etterlever klare lover og regler.

— Den situasjonen vi nå er i er ødeleggende for tilliten til både bransjen og håndhevelsen av forbrukerrettighetene. Det gir inntrykk av at forbrukere og forbrukerrettighetene er mindre viktig i en krisesituasjon, sier Blyverket.

Ber Luftfartstilsynet ta grep

Forbrukerrådet ba forrige uke om et møte med Luftfartstilsynet for å diskutere veien videre, og for å anmode tilsynet om å bøtelegge lovbruddene.

— Det er viktig at Luftfartstilsynet nå har tatt kontakt med de norske luftfartsselskapene og bedt om en avklaring av når pengene skal være refundert til forbrukerne. Men, vi registrerer at verken SAS eller Norwegian i sitt svar sier noe om når refusjonene i forbindelse med kansellerte reiser blir betalt ut. Dette kan ikke aksepteres, sier Blyverket.

Forbrukerrådet har forståelse for at Covid-19-krisen har rammet reiselivet hardt, men mener flyselskapene nå har fått mer enn tilstrekkelig med tid på seg til å ordne opp.

— At flyselskapene fortsatt ikke etterlever og respekterer etablerte og grunnleggende forbrukerrettigheter, er en uakseptabel situasjon. Dette berør mange forbrukere, og for mange er det også store beløp det er snakk om.

Føler seg rettsløse

Forbrukerrådet har fått svært mange henvendelser fra forbrukere som sitter med utestående beløp hos flyselskapene, og som etter flere måneder nå føler seg rettsløse.

— Vi har et lovverk som er etablert for å beskytte forbruker som er den svake parten i forholdet mellom selskap og kunde. Forbrukerrettigheter og håndhevelsen av disse er også avgjørende for en tillitsbasert og velfungerende markedsøkonomi. Derfor er det på tide at flyselskapene nå får klar beskjed om at dette ikke godtas. Etter månedsvis med dialog mener vi det er på tide at det gjøres med bøter, avslutter Blyverket.

Følg også FinalCall.travel på Facebook for så går du ikke glipp av de viktigste nyhetene!

Husk at du kan bli medlem av vår lukkede Facebook-gruppe for alle som reiser mer enn gjennomsnittet. For å bli medlem er det et krav at du reiser ofte og at du svarer på de tre spørsmålene vi stiller deg ved innmelding. Meld deg inn i Frequent Traveler Norge her.

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here