Boeing CEO Dennis Muilenburg deltok på en testflyvning med Boeing 737MAX. Foto: Boeing/Twitter

Boeing skandaleramte 737MAX fly har hatt flyforbud siden mars i fjor. Men nå kan den amerikanske flyprodusenten ta de første skrittene for å få flyet i luften igjen.

De amerikanske luftfartsmyndighetene, FAA, har gitt Boeing grønnt lys for å starte testflyvninger med deres skandaleramte 737MAX fly. Testflyvningene kan begynne allerede i denne uken. Dette skriver CNN.

Muligheten for å starte testflyvningene er det første – og viktige – skrittet på veien mot å få flyet godkjent for passasjertrafikk igjen.

Boeing har tidligere uttalt at de forventer den endelige godkjennelsen i midten av 2020. Men de amerikanske luftfartsmyndigheter har dog skrevet til Kongressen at de ikke har noen dato for når de forventer å oppheve flyforbudet.
Testflygninger kan kommer raskt igang
De første testflyvninger, hvor FAA’s testpiloter deltar, kan begynne allerede nå. Her skal bl.a. evalueres de endringsforslag som Boeing har foretatt på de automatiske flykontrollsystemer.
Testflyvningene forventes å ta flere dager. Disse vil inkludere en lang rekke manøvre- og nød-prosedyrer som skal sikre at flyet lever opp til myndighetenes sikkerhetskrav.
Boeing har arbeidet med myndighetene for å få flyet i luften igjen siden flytypen fikk flyforbud etter to tragiske ulykker hvor nesten 350 personer omkom. Opprinnelig hadde Boeing håpet på å få flyet i luften igjen i slutten av 2019. Det har vist seg mer utfordrende enn planlagt å leve opp til myndighetenes krav. Senest fant man nye softwareproblemer på flytypen i februar 2020 som skulle rettes.
Når flyet endelig kan få sin godkjennelse til å fly med passasjerer igjen er fortsatt uvisst. Men det forventes at flere lands myndigheter – deriblant europeiske EASA – vil foreta sine egne tester innen de tillater flytypen i deres luftrom igjen.
I tillegg skal alle de flyene som har blitt oppbevart på bakken i over et år også gjennomgå både test, vedlikehold og endringer innen de kan settes i drift igjen. Dessuten må alle piloter gjennomgå ekstra trening.

 

Følg også FinalCall.travel på Facebook for så går du ikke glipp av de viktigste nyhetene!

Husk at du kan bli medlem av vår lukkede Facebook-gruppe for alle som reiser mer enn gjennomsnittet. For å bli medlem er det et krav at du reiser ofte og at du svarer på de tre spørsmålene vi stiller deg ved innmelding. Meld deg inn i Frequent Traveler Norge her.

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here