Det har denne sommeren vært mulig for amerikanere å reise til de fleste europeiske land. Men USA’s President Biden holder stadig grensene hermetisk stengt for europeere i USA. Om det er for å gjengjelde USA’s manglende åpenhet eller på grunn av de stigende smittetal i USA er der delte meninger om, men mye tyder på at EU idag strammer kraftig inn på innreisereglene for amerikanere.

EU ser ut til – i dag – å stemme for å stramme inn kraftig på innreisereglene for amerikanere som ønsker å reise til Europa. Dette skriver The Wall Street Journal, som siterer flere europeiske diplomater.

Offisielt er det snakk om at EU gjeninnfører strengere regler på grunn av en smittestigning i USA den seneste tid og derfor vil man nå igjen innføre restriksjoner på “ikke nødvendige” reiser.

Ifølge Reuters vil det bli snakk om at EU igjen fraråder alle “ikke nødvendige” reiser fra seks land – hvor USA er klart det største.

Israel, Kosovo, Libanon, Montenegro, Nordmakedonia og USA skulle få gjeninnført ytterligere innreiserestriksjoner i EU.

Nå er EU’s reiseveiledning dog ikke bindende for medlemslandene, men hittil har langt de fleste innrettet seg etter anbefalingene. Noen land kan muligvis fortsette med å tillate amerikanske reisende, hvis de er fullt vaksinerte. Listen blir revideret hver andre uke.

Smittetall eller politikk

Der har lenge være et stort press fra Europa mot USA for at den amerikanske President Biden skulle fjerne de ytterst strenge innreiserestriksjoner for europeere som gjerne vil til USA.

Både den tyske kansler Merkel og Europakommisjonens president, Ursula von der Leyen, har advart om at USA’s manglende gjengjeldelse av lettede reiserestriksjoner var uholdbar og ikke kunne fortsette.

Til tross for at Europa nå har en betydelig bedre smittesituasjon enn USA – og er kommet meget langt i vaksineutrullingen, så har President Biden ikke gitt noen antydning om å ville åpne for europeiske reisende. Ikke engang fullvaksinerte.

Så selv om den offisielle årsaken til å gjeninnføre strengere innreiserestriksjoner i Europa er den forverrede smittesituasjonen i USA, så kan det ikke herske noen tvil om at det også er et politisk press bak besluttningen som er forventet blir tatt idag.

EU kan ganske enkelt ikke lenger leve med at USA utelukker europeiske bedrifter og borgere fra å reise til USA, mens amerikanere fritt kan reise inn i EU.

Flere europeiske land har vært interesseret i å holde grensene åpne for amerikanere i løpet av den viktige sommersesongen, hvilket kan henge sammen med at besluttningen om å stenge adgangen for amerikanere har trukket ut til etter ferieperioden.

Under et møte i Brussel mellom President Biden og flere europeiske ledere i juni forsikret den amerikanske presidenten EU om at USA ville gjøre det til en prioritet å se på innreiseforbudet fra Europa. Men siden da har det ikke skjedd noe som helst, hvilket ganske tydelig har fått europeiske politikere til å miste tålmodigheten med den amerikanske presidentens langsommelige behandling av saken.

Katastrofe for europeiske flyselskaper

At luftfarten nå kan se frem til at enda færre passasjerer kan reise mellom USA og Europa er en desidert katastrofe – for spesielt europeiske flyselskaper.

I den senere tid har de fleste flyselskaper i Europa gjennomført flere avganger til USA enn tidligere, sett langt bedre belegg på flyene og har planlagt for ytterligere oppskalering av ruteprogrammene her til høsten. Men nå er de altså enda en gang etterlatt i en situasjon hvor de ikke aner om det er passasjerer til deres oversjøiske ruter og ganske klart står overfor å skulle avlyse flere av dem igjen. Med store økonomiske konsekvenser til følge.

Samtidig er de amerikanske flyselskapene ikke nær så hardt ramt. I forveien var en langt mindre del av deres trafikk basert på oversjøiske ruter til Europa og reiseaktiviteten internt i USA er etterhvert stort sett tilbake på normalt nivå – i motsetning til i Europa, hvor det stadig er en meget begrenset reiseaktivitet i forhold til innen krisen.

De europeiske flyselskabene er altså derfor ekstra hardt rammet – både på oversjøiske ruter, men også på den europeiske trafikken.

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here