A380 D-AIMB LHT Frankfurt perkert medt Engine Cover. Foto: Lufthansa

Lufthansa ser for seg en fremtid uten deres ikoniske Airbus A380. Nå venter ytterligere reduksjoner av flåten og personale. Etterspørselen etter flyreiser med Airbus A380 og A340-600 ser selskapet ikke at vil komme tilbake.

Den tyske flygiganten Lufthansa har mandag ettermiddag offentliggjort deres nye planer for fremtiden. Det er tredje gangen selskapet reviderer sin framtidsplan siden pandemien brøt ut. Anledningen for en ny avgjørelse om en ny fremtidsplan tas etter at det viser seg at det tar lengre tid å få flytrafikken i gang igjen enn det man forventet tidligere i år. Nå ventar ytterligere reduksjoner i flåtten og antall ansette.

Den lave etterspørselen og usikkerheten blant passasjerene er årsaken til at at det går sent med å få flypassasjerene tilbake på flyene. Utsiktene for sprsielt international flytrafikk har blitt dårligere og dårligere de siste ukene. Når sommarsesongen sluttet minsket antallet passasjerer og bookninger igjen.

Lufthansa har godkjent omstruktureringsprogrammet “ReNew”

Med denne utviklingen  har Deutsche Lufthansa AG nå godkjent et omstruktureringsprogram som selskapet kaller “ReNew”.

Den tidligere forventningen om at en kapasitet på 50 prosent av foregående år skulle nås under årets fjerde kvartal anses ikke lenger realistisk i følge selskapet. Dessutem kommer passasjerer trolig fly kortere distanser enn normalt. Antall “setekilometer”, dvs. hvor lang distanse hver passasjerer reiser, kommer trolig bare å ligge i intervallet mellon 20 og 30 prosent av “normal” reisedistanse sammenlignet med foregående år, ifølge Lufthansas analyser.

Flåten skal minskes betydlig

Pr nå forutser man en permanent kapasitetsreduksjon på 150 fly. Dette inkluderer både konsernets egnen flåte og wet-leasede fly. Tidligere har man gått ut med at man skal reduksere flåten med ca 100 fly totalt.

Utover de meldigene som allerede har blitt kommunisert har følgnede beslutning blitt fattet:

“Etter at seks Airbus A380s permanent har blitt tatt ut av drift i løpet av våren kommer de ytterligere åtte Airbus A380 og ti A340-600 som tidligere var planlagt til å komme tilbake i trafikk overføres til long-term storage og tas bort fra oppstartsplanleggingen. Disse flyene kommer bare til å gjenaktiveres i tilfelle at en uventet rask tilbakevending av etterspørselen. Dessuten kommer ytterligere sju Airbus A340-600 til å tas ut av tjeneste permanent.”

Dette skriver Lufthansa i en pressemelding mandag ettermiddag.

Eksakt hvilke fly som Lufthansas operererer, og hvilke flymodeller som berøres utover Airbus  A380 og A340-600, sier ikke Lufthansas noe om.

Den ovenfor nevnte reduksjonenen kommer til å resultere i en ytterligere nedskrivning på opp till 1,1 milliarder euro av verdien på flåten.

Vi har tidligere meddelt at andre selskaper også gjør omfattande reduksjoner i flåten.

Enda flere ansette vil bli varslet

Lufthansa har tidligere beregnet at 22 000 heltidsansettinger i selskapet er overflødig. Antallet kommer nå til å økes som følge av den nye utviklingen. Forandringen av de faste bemanningsnivåene innen flyvirksomheten kommer til å justeres ytterligere med hensyn til markedsutviklingen.

Det finnes enda ingen tall på hvor mange ansatte som kommer til å bli berørt. Lufthansa henviser til at reduksjonen av personalet kommer til å bli diskutert med ansvarlige arbeidtakerorganisasjoner. Selskapet understreker at målet fortsatt er å komme overens om krisepakken med forhandlingspartnerne.

Lufthansa skriver at det ikke bare er operativt personale som kommer til å bli berørt. En ny ledelsestruktur med 20 prosent reduksjon av ledende stillinger skal implementers i løpet av første kvartal 2021.

Coronatest før avgang anses å være en god idé

Styret anser at utvidningen av corona-tester før avgang er en viktig forutsettning for at den globale mobiliteten skal kunna gjenopptas.

Konsekvent testing er mulig, økar sikkerheten for de reisende og er et bedre alternativ enn å endre inkonsekvent innreise og karanteneregler.” meddeler Lufthansa i sin pressemelding.

Følg også FinalCall.travel på Facebook for så går du ikke glipp av de viktigste nyhetene!

Husk at du kan bli medlem av vår lukkede Facebook-gruppe for alle som reiser mer enn gjennomsnittet. For å bli medlem er det et krav at du reiser ofte og at du svarer på de tre spørsmålene vi stiller deg ved innmelding. Meld deg inn i Frequent Traveler Norge her.

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here