Foto: Erling Stausland

IATA, som er luftfartens internasjonale bransjeorganisasjon, gir sin søtte til G20 landenes plan om å gjenstarte turismen i verden.

G20 landene har laget planen «G20 Rome Guidelines for the Future of Tourism», som skal medvirke til en rask, sikker og effektiv gjenstart av verdens turisme.

Planen bygger primært på fem punkter som skal medvirke til å få i gang den så viktige turismen igjen:

  1. Dele informasjon mellom industrien og regjeringer for å informere om regler og besluttninger som sikrer sikker mobilitet.
  2. Enighet om en felles internasjonal tilgang til Covid-19 test, vaksinasjon, sertifikater og informasjon.
  3. Promotere digital reiseidentifikasjon, biometri og kontaktløse transasjoner for en sikker og smidig reise
  4. Tilby tilgjengelig, troverdig, klar og oppdatert informasjon til reisende for å sikre enkel reiseplanlegging og reiser.
  5. Opprettholde og forbedre gode, sikre og bærekraftige transportsystemer.

Disse fem punktene støtter IATA opp om og organisasjonens generaldirektør, Willie Walsh sier:

«G20 landene har den rette fokus og dagsorden for å gjenstarte reiser og turisme. Kombinasjonen av vaksiner og test er drivere som skal gjøre reiser bredt tilgjengelige på sikkert vis. Dessuten bør Statsminister, Draghi’s, løfte om at Italia er klar til å ønske hele verden velkommen og oppfordring til å booke reiser være en inspirasjon for andre av verdens ledere. Det understreker viktigheten i å bevege seg fremad hurtig og sikkert når det dreier seg om å gjenskape friheten til å reise» sier Walsh.

IATA understreker at det er enkelte positive eksempler på land som har forstått viktigheten i å gjenåpne for reiser.

De nevner følgende eksempler:

  • Reiseboble mellom Australia og New Zealand
  • Europakommisjonens plan for å åpne for vaksinerte reisende og reisende fra land med lav smitterisiko.
  • Storbritannias plan om gradvis å åpne for internasjonale reiser fra 17. mai 2021.
  • Italias annonsering om at de vil introdusere det europeiske «grønne sertifikatet» (coronapass) i mai for å åpne grensene.
  • Frankrikes plan for å gjenåpne grensene for internasjonale reisende med et «health pass» fra 9. juni

IATA understreker at mens de er meget fornøyd med utmeldingen fra G20 landene, så mener de at det kreves flere tiltak fra regjeringer og myndigheter. Folk vil fly og ha friheten til å reise, men blir i øyeblikket forhindret i dette på grunn av regjeringers restriksjoner.

Dyre testregimer vil gjøre reiser for dyre for mange og svekke den økonomiske veksten. Det mener IATA ikke bør skje.

I mange land er det både dyrt og langsommelig å få tatt en test.

IATA vil ha etablert simple og effektive programmer som ikke forhindrer folk i å reise på grunn av høye kostader.

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here