Foto: Cato Lien

Kan det være en helt ny rute på gang mellom Tokyo Haneda og Skandinavia? Noe kunne tyde på det hvis man kikker på slots som er tildelt i lufthavnen.

Det har lenge vært ekstremt ettertraktet for flyselskapene å fly til og fra Haneda lufthavnen i Tokyo fremfor Narita. Lufthavnen ligger nemlig langt mer sentralt i forhold til sentrum enn Narita. Med en utvidelse av lufthavnen samt nye slots til internasjonale ruter kunne mye tyde på at vi kan forvente en ny rute mellom Haneda og Skandinavia.

Fra neste vår vil det bli åpnet for 50 nye internasjonale tur/retur-flyvninger daglig fra Haneda i Tokyo. Disse slots er primært fremkommet ved at man endrer måten luftrommet over Tokyo blir håndtert. Amerikanske selskaper er dog dem som vinner mest på denne omleggingen da halvdelen av disse slots er forbeholdt ruter til USA.

12 nye slots er allokert til amerikanske flyselskaper, mens 12 tilsvarende slots vil bli tildelt japanske flyselskaper som ønsker å fly til USA. Hverken ANA eller Japan Airlines har uttalt om de ønsker å benytte seg av denne muligheten.

Dette etterlater 26 slots som kan fordeles til andre ruter og flyselskaper. 13 til japanske selskaper og 13 tilsvarende til flyselskaper fra andre land. Ifølge En Forbes-journalist har ANA nå fått tildelt en slot som er forbeholdt en rute til Skandinavia.

Dermed ser det altså ut til at det kommer minst en rute til Skandinavia fra Haneda. I praksis kan det være snakk om at det er avsatt to slots til Skandinavia-ruter, da det nettopp tildeles en slot til et japansk selskap og en til et utenlandsk selskap fra samme land/område som slot’en tildeles til.

SAS kan fly denne ruten
Om det er ANA som åpner en ny rute til København, Stockholm eller Oslo vites dog enda ikke for det er flere måter disse slots’ene kan brukes på. Det kan faktisk ende med at denne slot’en skal benyttes av SAS.

SAS kan også ha mottatt en tilsvarende slot under fordelingen for å motsvare at ANA har fått en. Men man kunne også saktens forestille seg et samarbeid mellom ANA og SAS på en Skandinavia-rute.

Vi har tidligere her på FinalCall.travel avslørt at SAS har planer om å utvide deres operasjoner til Tokyo med en ny rute til Haneda – i tillegg til deres nåværende fra København til Narita. Og det kan saktens være denne ruten som ender med å bli fløyet av SAS – til tross for at det faktisk er ANA som har fått tildelt denne slot’en.

Eller SAS kan benytte en slot de selv får tildelt. ANA og SAS er nemlig begge medlemmer i Star Alliance og det er absolutt en mulighet at de to selskapene starter et joint venture på en slik rute, hvilket kan åpne opp for at det rent faktisk er et SAS fly som skal trafikkere ruten, men at begge selskaper kan selge rutene og de deler inntekter og utgifter.

SAS har tidligere løftet på sløret for Japan-utvidelse
Ifølge tidligere uttalelser fra SAS-sjef Rickard Gustafson har SAS planer om å starte en rute fra København til Haneda, mens den nåværende slot på Narita i stedet skulle benyttes på en rute fra Stockholm.

Skatter og flyskam kan gjøre det vanskelig fra Sverige
Om denne planen stadig holder vites ikke. Med svenske flyskatter og tiltakende «flyskam» er det p.t. en utfordring å starte nye ruter fra Sverige. Om ikke annet kan det bli en dyr affære for flyselskapet.

På den andre siden er en rute til Japan en såkaldt «high yield» rute hvor man ofte får ganske høye inntekter på både passasjerer og frakt, så det kan gå i retningen av at det kan være rentabelt.

Kanskje kan vi se ANA som ny operatør i Skandinavia
Et annet scenarie er naturligvis at det er ANA selv som starter ruten og flyr den i codeshare eller joint venture med SAS. Det ser vi bl.a. på ruten mellom København og Singapore, hvor Singapore Airlines flyr ruten, men i et joint venture med SAS.

SAS kan lett finne fly til ruten
SAS har dog muligheten for å finne den ekstra kapasiteten til å åpne ruten. Senere i år mottar de nemlig deres første Airbus A350 og kan velge å beholde noen av deres eldre A340 fly. Dermed kan de på en enkel måte øke flåtestørrelsen – og enda til en rimelig pris.

SAS eldre A340-fly er i god stand og har nye kabiner. Dessuten er bruktmarkedet for denne flytypen nærmest ikke-eksisterende. Dermed ville det gi god mening hvis SAS inngikk i et joint venture med ANA og fløy denne ruten.

En eller to nye ruter
Om det rent faktisk ender med at det kommer én eller to nye ruter vites enda ikke. Men med den måten slots i Haneda blir tildelt på kan det potensielt være plass til to nye Skandinavia-ruter fra lufthavnen.

Om det så er kundegrunnlag nok for det er en annen sak. Men som det ser ut nå tyder meget på at vi minst får en ny rute fra Skandinavia til Tokyo Haneda.

Følg også FinalCall.travel på Facebook for så går du ikke glipp av de viktigste nyhetene!

Husk at du kan bli medlem av våre lukkede Facebook-gruppe for alle som reiser mer enn gjennomsnittet. For å bli medlem er det et krav at du reiser ofte og at du svarer på de tre spørsmålene vi stiller deg ved innmelding. Meld deg inn i Frequent Traveler Norge her.

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here