Foto: Københavns Lufthavn

Københavns Lufthavn er – akkurat som flyselskapene – hardt rammet av Corona-krisen. Nå har de valgt å stenge to av flyplassens tre rullebaner for å bruke den som parkeringsplass til noen av de mange flyene som nå er satt på bakken.

Antallet flyoperasjoner i Københavns Lufthavn har stupt etter de nye innreiseregler til Danmark er innført og flyselskapene har suspendert en stor del av deres ruter. Men de mange flyene på bakken krever mye plass. Derfor har Københavns Lufthavn besluttet å stenge to av deres tre rullebaner og benytte dem som parkeringsplass for mange av de flyene som ikke flyr med passasjerer i øyeblikket.

Det kan man lese ut av de såkalte NOTAM’s (notice to airmen) som alle flyplasser sender ut til piloter og flyselskaper.

Her er den pågjeldende NOTAM for Københavns Lufthavn hentet fra Naviars hjemmeside som melder om stenging av bane 04L/22R.

A0739/20 NOTAMN Q) EKDK/QMRLC/IV/NBO/A /000/999/5537N01239E005 A) EKCH B) 2003140500 C) 2003271100 E) RWY 04L/22R CLSD DUE TO AIRCRAFT PARKING

I den kommende tiden vil det legge et stort press på lufthavnene for å finne plass til et stort antall parkerte fly som flyselskapene ikke benytter.

Københavns Lufthavn løser denne utfordringen for de flyselskapene som har bruk for midlertidig å parkere deres fly inntil driften kan gjenoppta. Det betyr i praksis at to av tre rullebaner på flyplassen er tatt ut av drift og vil bli brukt som parkeringsplass for fly. Det er forventningen at det innen kort tid er parkert et høyt tosiffret antall fly på banene i Københavns Lufthavn. Alle take-offs og landinger vil heretter finne sted på bane 22L/04R.

En ting er å finne plass til parkering, men for å holde flyene klar til å fly så snart det er mulig, så vil det også skulle finnes plass til at flyene med jevne mellomrom kan flyttes rundt. Står et fly stille i for lang tid vil vekten av flyet gjøre at dekkene kan bli deformert. Derfor vil det ofte være nødvendig å “rulle en tur” med flyene for å unngå dette.

Lufthavnen fortsatt åpen – med begrenset drift

Som en av de meget samfunnskritiske oppgaver understøtter Københavns Lufthavn bl.a. frakten som er enten eksport som skal ut av Danmark eller som kommer til Danmark med fraktfly og ordinær rutetrafikk. Luftfrakten i Danmark transporterer 33% av verdien av landets samlede eksport, og hver dag er det f.eks. store mengder medisin og forbruksvarer som kommer inn og ut av landet.

Derfor vil lufthavnen også under Corona-krisen være åpen for den flytrafikken som kan fly til og fra Danmark.

Københavns Lufthavn vil i de kommende dagene innrette sin egen drift etter at langt færre flyoperasjoner skal gjennomføres. Allerede nå er passasjertrafikken således redusert med opp til 70 %, og dette tallet ventes å vokse over de kommende dagene.

På kort sikt vil det spesielt være fokus på å håndtere ankommende fly med dansker som har fulgt regjeringens råd om å vende hjem til Danmark hurtigst mulig – samt å bistå myndighetene med å håndtere oppgaver i relatisjon til den innførte grensekontrollen.

Lufthavnen driver normalt Danmarks største shoppingcenter. Lufthavnen har 91 butikker og 46 restauranter i terminalene. En stor del av disse butikkene og restaurantene stenges ned midlertidig over de kommende dagene. Lufthavnen har riktig nok inngått avtale med en rekke forpaktere av butikker og restauranter, så et minimum av restauranter og butikker holder åpent til å håndtere de passasjerer som vil oppholde seg i lufthavnen i den kommende perioden.  Det gjeder primært i lufthavnens finger C hvor ankommende passasjerer siden  lørdag er blitt passkontrolleret som følge av den innførte grensekontrollen.

 

Følg også FinalCall.travel på Facebook for så går du ikke glipp av de viktigste nyhetene!

Husk at du kan bli medlem av vår lukkede Facebook-gruppe for alle som reiser mer enn gjennomsnittet. For å bli medlem er det et krav at du reiser ofte og at du svarer på de tre spørsmålene vi stiller deg ved innmelding. Meld deg inn i Frequent Traveler Norge her.

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here