Københavns Lufthavn har lenge fått kritikk av mange frequent flyers for deres bagasjeområde som ofte er overfylt. Både med passasjerer og med bagasje på noen av de små bagasjebåndene. Nå ser det ut til at lufthavnen gjør noe med problemet.

Lengre bagasjebånd og mer plass til de ankommende passasjerer. Det er målet med det nye byggeprosjektet Københavns Lufthavn i dag har sendt på anbud. Det skal planlegges allerede nå hvis anlegget skal kunne stå klart i 2018.

Hver dag ankommer det opp til 35 000 stykker bagasje i Københavns Lufthavn – og med en planlagt utvidelse av lufthavnen og vekst hos flyselskabene, så er det behov for å kunne håndtere ytterligere kapasitet. Lufthavnen har nå tatt det første skrittet til å forbedre forholdene for ankommende bagasje ved å sende et byggeprosjekt på anbud med plan om at det skal stå klart i 2018.

“Vi har de senere år hatt en ganske markant vekst i antallet av passasjerer – alene i årets første syv måneder en vekst på 10,7 prosent. Selv om langt flere passasjerer i dag kun reiser med håndbagasje, så er det samlet sett også kommet litt mere innsjekket bagasje. Derfor går vi nå i gang med å planlegge en utvidelse av hele området til bagasjeutleveringen,” forteller Kristian Durhuus, som er driftsdirektør ved Københavns Lufthavn.

Flere prosjekter i bagasjen
De siste par år har lufthavnen gjennomført en rekke prosjekter som har gitt mer plass og lys for å forbedre passasjerenes opplevelse. Ikke minst er det i dag langt færre ettersendte kofferter fra andre lufthavner – kofferter som i sommeren 2014 fylte godt opp i bagasjeutleveringen. Et resultat av et tett samarbeid mellom lufthavnen og de handling-selskaper som står for bagasjehåndteringen.

Nå planlegges det å gjøre to av de åtte bagasjebånd lengre og samtidig skape mer plass til passasjerene. Det krever en markant ombygging og flytting av teknikk og kontorer. Derfor har lufthavnen nettopp sendt oppgaven med rådgivning av prosjektet på EU-anbud.

“Det er meget komplekst å bygge midt i hjertet av en travel lufthavn, uten at det påvirker passasjerene og driften. Det krever skarp planlegning – og god tid. Derfor forventer vi at den planlagte utbyggning vil være klar om et par år. akkurat nå er målet sommeren 2018, men det blir vi klokere på når prosjektet er klart til å bli satt i gang, ” forteller Kristian Durhuus.

Av samme grunn kan der heller ikke settes pris på prosjektet enda. Men det blir en investering på mer enn 100 millioner kroner.

Mere plass til passasjerene
Der vil bli omkring 500 m2 ekstra oppholdsplass til passasjerene – i alt 3 150 m2 omkring de nye bagasjebånd 1 og 2. Dertil kommer ekstra plass til de større bagasjebånd, teknikk og nye kjøreveier til bagasjefolkene.

Som det fremgår av lufthavnens utbygningsplan, “Expanding CPH” fra 2014, så venter det i fremtiden ytterligere utbygninger av bagasjeutleveringen. Det krever dog først en lang rekke andre utbygginger og ombygginger av både terminaler og teknikk.

“Prosjektene blir til i et tett samarbeid med flyselskapene og de handlings-selskaper som på flyselskapenes vegne håndterer både den ankommende og den utgående bagasje ,” forteller Kristian Durhuus.

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here