Det går ikke en uke uten at vi – i mediene – leser om passasjerer som krever erstatning for et eller annet etter deres flyreise. Og det går knapt en dag uten vi ser aggressive annonser som lover mye penger- fra de firmaer som lever av å kreve erstatninger fra flyselskapene. Men har kravmentaliteten tatt overhånd?

Samtidig med at prisene på flybilletter aldri har vært billigere og flere mennesker enn noen sinne har råd til å reise flere gange om året, så er antallet av klagesager over flyselskaper også nådd et rekordnivå.

Det er helt normalt at det første som skjer når det melder seg en forsinkelse på skjermene i lufthavnene, er at flere passasjerer straks går til skranken for å høre hva de kan få av flyselskapet? Kompensasjon, matbilletter m.v.

Naturligvis skal flyselskapene leve opp til det de lover og naturligvis skal de sørge for at du blr transportert frem til ditt reisemål og ikke dør av sult i mens.

Men er det rimelig at passasjerer kan kreve mer i erstatning for en kortere forsinkelse enn de har betalt for billetten?

Senest igår kunne vi i danske medier lese om en gymnasklasse som nå i fire år har kjempet for å få kompensasjon fra SAS pga en fire timer lang forsinkelse på en reise til USA. Seriøst?

Reglene for kompensasjon er meget uklare og overlater mye til fortolkning – det erkjenner jeg. At EU overhodet har laget en slik en omgang juks er rystende og hjelper ingen. Men bare fordi det er uklare regler kan man jo godt prøve å tenke litt rasjonelt og være rimelig.

I saken om gymnaselevene så var det snakk om at flyet dagen innen ikke kunne lande på den planlagte destinasjonen i USA – pga storm – og derfor var blitt forsinket tilbake til Danmark. Det mener SAS er en hendelse som ikke kunne forutses. Elevene (eller rettere det selskapet som mot kommisjon kjemper for deres kompensasjon), mener at det burde SAS ha forutsett.

Pga sikkerheten i luftfarten er det strenge regler for hvor mye personalet må fly og når de skal hvile. Når man lander uplanlagt på steder hvor man ikke har personale, så gir det i sakens natur ofte noen uregelmessigheter når man også samtidig skal overholde sikkerhetsforskriftene og sikre alle en trygg transport. Og fly samt personale kan altså ikke være to steder på en gang.

Jeg forstår godt hvorfor SAS har tatt denne saken til Høyesterett. Det er en potensiell bombe under når det skal betales kompensasjon til passasjerene – noe som kan bli ekstremt dyrt for flyselskapene hvis det aksepteres – spesielt fordi kompensasjonen ofte er helt ute av proporsjoner i forhold den prisen flybillettene ofte koster.

600 euro krever elevene for en fire timers forsinkelse. Altså over 1 000 kroner i timen. Oven i den forpleining de allerede har fått.

Forskjell på kompensasjon for forsinkelse og overbooking

Når det er snakk om overbooking som flyselskapene gjør med vilje, så kan det etter min mening ikke utbetales høye nok kompensasjoner. Det er noe flyselskapene gjør for å tjene ekstra penger – og derfor bør det også koste dem kassen når de – av den grunn – ikke kan leve opp til deres løfter om å transportere passasjerene. Ved «denied boarding» kan man etter min mening ti-doble kompensasjonene – da flyselskapene bare kan velge å la vær med å overbooke. Det er en kalkulert risiko de løper på passasjerenes vegne for å tjene flere penger.

For høye kompensasjoner ved vær-relaterte forsinkelser

Men når det er snakk om mindre forsinkelser pga vær eller teknisk så gir det ingen mening at passasjerene skal tjene kassen på det. De skal naturligvis ha hjelp og eventuelt dekket ekstra omkostninger til hotell, forpleining m.v. Men at skulle tjene penger på det virker urimelig.

I tilfellet med gymnaselevene, så fikk de forpleining mens de ventet og flyselskapet sørget for at de kom hurtig frem til deres endelige destinasjon. De fik enda arrangert busstransport da siste videreforbindelse til deres endelige destinasjon var fløyet da de nådd frem til USA. Hva mer hadde de egentlig forventet flyselskapet hadde gjort for dem?

Det er naturligvis alltid ergerlig å komme fire timer for sent frem, men helt ærlig. Det er tross alt en reise over Atlanteren vi snakker om – og ikke to stopp med bussen ned til supermarkedet.

Fikk tilbudt en god løsning

Men med ekstremt dårlig vær og ekstremt mange flyavganger kansellert i USA, så synes jeg faktisk ikke det er noen dårlig løsning bare å komme fire timer senere frem enn planlagt.

Man kan ikke forvente at flyselskapene har ekstra fly stående klar bare for det tilfellet at været skulle bli dårlig. Det ville koste uforholdsmessig alt for mye – en ekstra omkostning som i siste ende skulle dekkes av passasjerene.

Man kan ikke forvente at man kan betale få tusen kroner for flybilletten sin og så samtidig kreve store summer ved mindre forsinkelser etterpå. Det henger ganske enkelt ikke sammen.

Kompensasjon koster passasjerene

Problemet med all den kompensasjon som det er blitt veldig moderne å kreve er at det i siste ende kommer til å koste passasjerene penger. Har flyselskapet utgifter som skal dekkes, så er der bare kundene å sende regningen videre til.

Derfor er det kanskje på tide at vi stopper kravmentaliteten og ser tingene i et litt større perspektiv.

Hvorfor er det at flyselskapene pålegges så store krav om kompensasjon når alle andre bransjer ikke gjør? Skal vi også kreve kompensasjon fra posten når pakken er et par dager forsinket? Eller fra pizzamannen når det går 20 og ikke 10 minutter før maten er ferdig?

Håpløs lovgivning

Dessverre er lovgivningen både mangelfull og helt håpløs. Ikke nok med at lovgivningen er så svak i sine formuleringer, at det allikevel krever rettssaker for å få avgjort hva som gjelder, men også at tolkningene (av samme årsak) er forskjellige fra selskap til selskap – gjør mer skade enn gavn.

Lag nå noen enkle regler som straffer flyselskapene hvis de – med vilje – ikke overholder deres avtale med deg. Lag noen regler som klart og tydelig skriver hva du har krav på mht. ombooking med andre selskaper m.v. ved kanselleringer eller større forsinkelser. Det ville være en hjelp for passasjerene. Det vesentlige vil tross alt være å sikre at passasjerene kommer hurtigst og smidigst mulig frem til deres destinasjon – ikke at de kan tjene penger på en forsinkelse.

Og så gi ellers flyselskapene fred til å løse de mindre forsinkelser selv. Vi skal huske på at alene det å ha et fly på jorden, avlyse eller forsinke det – er noe som koster flyselskapet millioner av kroner hver gang. Derfor er der ingen som heller vil ha flyet avsted til tiden enn flyselskapet selv. I praksis betyr det også at de gjør alt hva de kan for å få passasjerene frem til tiden.

Alle flyselskaper investerer store summer i «on time performance» fordi det neytopp er billigst og mest effektivt for dem å fly til tiden.

Urimelige erstatninger

Derfor er det heller ikke rimelig at de skal betale erstatninger på flere ganger det beløpet som de billigste flybillettene koster de få ganger det skjer.

Naturligvis skal de ta hånd om passasjerene med forpleining, overnatting, ombooking og annet som måtte være nødvendig. Her kan man for min skyld gjerne stramme reglene, så visse selskaper ikke kan legge det ansvaret over på passasjerene mot at de (kanskje) kan få refundert utgiftene lang tid senere. Her må flyselskapene arrangere det og dekke utgiftene på forhånd. Dessverre er det mange som ikke gjør det i dag.

Slå endelig hardt ned på de flyselskaper som nekter å ombooke med andre selskaper for å spare penger. Slå endelig ned på dem som ikke sørger for hoteller til deres passasjerer når det er nødvendig. Eller dem som ikke hjelper passasjerene helt frem til destinasjonen hurtigst mulig.

Men gi også flyselskapene en sjanse til å løse problemene før kravmentaliteten slår inn og det lyser dollartegn på alles netthinner, mens grådigheten fortrenger all sunn fornuft.

La oss få ryddet opp i kompensasjonseuforien og lage noen regler som er rimelige – både for flyselskaper og passasjerene. Noen regler som har klare formuleringer og er enkle å forstå. Å straffe flyselskapene unødig for forsinkelser som skyldes dårlig vær er urimelig – og hjelper i siste ende ikke passasjerene.

Og dropp den kravmentaliteten og vær glad for at det aldri har vært billigere å reise med fly enn det er i dag.

Når man reiser ut i verden så skjer det noen ganger uplanlagte ting – deriblant forsinkelser og dårlig vær.

 

 

 

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here