Det finnes per i dag ingen samlet oversikt over utslipp knyttet til ferie- og fritids- og forretningsreiser i Norge. Men det skal prosjektet «CO2rism» bidra til å få på plass.

Tyske bobilturister, danske skiløpere, japanske cruiseturister og nordmenn på tur i sitt eget land – hvert år besøker tusenvis av turister norske byer, fjord og fjell. Men hva utgjør denne turismen i klimagassutslipp?

Bærekraftighet og omstilling til et grønnere samfunn er stadig viktigere for Norge som turistmål. Det er bakgrunnen for et nytt Innovasjon Norge-prosjekt, som forskere fra NILU – Norsk institutt for luftforskning vant anbudskonkurransen for.

– Vi er glade for at NILU er med oss på laget som leverandør av data om klimagassutslipp og referanse- og gjennomsnittstall, som kan inngå i beregningene – og ser fram til et godt samarbeid om denne oppgaven, sier Bente Bratland Holm, reiselivsdirektør i Innovasjon Norge.

Ferie, fritid og klimagassutslipp
I tilbudsforespørselen står det at «Klimagassutslipp knyttet til reiseliv er i dag et sentralt tema i reiselivet og i den offentlige debatt. Det finnes imidlertid ingen samlet oversikt over utslipp knyttet til reiselivets ulike transportmåter. Klimagassutslipp fra ulike transportmidler internt i Norge samles hos SSB og Miljødirektoratet, men det finnes ingen oversikt som kun knytter seg til ferie- og fritids- og forretningsreiser i Norge.»

Dette skal altså prosjektet «CO2rism» bidra til å finne svar på, og de som skal skaffe de nødvendige data til veie er NILU-forskerne Henrik Grythe og Susana Lopez-Aparicio.

«Klimakalkulator»
I tillegg ønsker Innovasjon Norge å kunne koble potensielt direkte CO2-utslipp til tilreisende fra de ulike landene, og fordele disse videre på ferie-/fritidsreisende og forretningsreisende til og i Norge. Dette skal inngå i en planlagt «klimakalkulator».

Klimakalkulatoren vil være et viktig verktøy sett i sammenheng med data Innovasjon Norge allerede har, om hva de ulike turistene legger igjen av penger, når på året de kommer og hvordan de bruker landet som reisemål.

– Kort sagt er vår jobb å kvantifisere de totale CO2-utslippene fra all transport av turister, forklarer Henrik Grythe.

De mulige kildene til nødvendige data er mange.

– Det er første gang en slik modell som den NILU har foreslått blir utviklet, sier Susana Lopez-Aparicio, – så her starter vi litt på bar bakke. Men å finne ut mer om hvordan vi og andre som reiser i Norge påvirker klimaregnskapet er viktig, så dette er et prosjekt vi gleder oss til å jobbe med.

Følg også FinalCall.travel på Facebook for så går du ikke glipp av de viktigste nyhetene!

Husk at du kan bli medlem av våre lukkede Facebook-gruppe for alle som reiser mer enn gjennomsnittet. For å bli medlem er det et krav at du reiser ofte og at du svarer på de tre spørsmålene vi stiller deg ved innmelding. Meld deg inn i Frequent Traveler Norge her.

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here