Hurtigruten MS Trollfjord til kai i Tromsø. Foto: Erling Stausland

Samferdselsdepartementet har bestemt at Kystruten Bergen – Kirkenes skal deles mellom to aktører. Hurtigruten får 7 av de 11 skipene, men varsler likevel full helårssatsing på kysten: – Hurtigruten skal seile fra Bergen mot Kirkenes hver dag – også de dagene vi ikke har fått anbud, sier konsernsjef Daniel Skjeldam.

– Vi i Hurtigruten er glade for å skulle levere tjenester til kysten, slik vi har gjort i 125 år. Vi har strukket oss langt i forhandlingene for å få til en avtale med staten, sier Skjeldam.

Hurtigruten har drevet Kystruten Bergen – Kirkenes som i dag består av 34 havner langs hele kysten, helt siden starten i juli 1893. Det nye anbudet på kjøp av tjenester ble lyst ut av Samferdselsdepartementet høsten 2017. Det skal gjelde fra 2021 og ti år frem i tid.

Forhandlingene har pågått siden januar.

– Det har vært tøffe forhandlinger, og Samferdselsdepartementet har presset oss. Pris har trumfet mye. De fleste konkurrentene trakk seg før forhandlingene engang startet, fordi de ikke så Kystruten som lønnsom. Prisen, nye krav og oppdelingen av anbudet, vil få konsekvenser for driften vår. Nå skal vi bruke tid på å vurdere hva det vil innebære, sier Skjeldam.

I desember kom nyheten om at Hurtigruten setter inn de nye hybridskipene MS Roald Amundsen og MS Fridtjof Nansen på ekspedisjonsseilinger langs norskekysten fra sommeren 2019. De to skipene, som er verdens første hybriddrevne ekspedisjonsskip, skal seile i tillegg til skipene i Kystruten.

Når den nye anbudsperioden starter, vil også Hurtigrutens tre største skip – MS Trollfjord, MS Midnatsol og MS Finnmarken – seile rene kommersielle seilinger til utvalgte havner mellom Bergen og Kirkenes.

– De vil seile fra Bergen de dagene vi ikke har fått tilslag på i Kystrute-avtalen. Da vil vi dessverre ikke få lov til å ta med oss lokalpassasjerer, men vil fylle skipene med gjester fra hele verden. Vi er i dag den største operatøren i Arktis. Selv om vi vil operere færre skip i Kystruten Bergen – Kirkenes, vil vi ikke redusere aktiviteten vår hverken langs norskekysten eller i Arktis – snarere tvert imot, sier Skjeldam.

Fakta: Kystruten Bergen – Kirkenes:

  • Passasjer- og godsrute med daglige anløp av 34 havner mellom Bergen og Kirkenes.
  • Samferdselsdepartementet kjøper sjøtransporttjenester på strekningen «for å sikre et tilfredsstillende transporttilbud for passasjerer som reise lokalt eller regionalt fra havn til havn, og godstransport mellom Tromsø og Kirkenes».
  • Ruten drives i dag av Hurtigruten AS, som har drevet ruten siden starten i 1893. Selskapet opererer 11 spesialbygde skip i trafikken.
  • Avtalen mellom Hurtigruten og staten går ut i 2020/21. Departementet lyste 19. september ut anbudskonkurranse om ny avtale som gjelder i ti år.
  • Konkurransen er delt i tre pakker. Hver av rutene er helårlige og gjennomgående seilinger tur-retur Bergen-Kirkenes, der alle havner på ruten skal betjenes daglig.
  • Den nye avtalen inneholder også klima- og miljøkrav.

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here