En ny rapport fra luftfartsorganisationen IATA viser at flyselskapene i gjennomsnitt vil tape 120 kroner per passasjer de transporterer neste år. Men det er også litt lys forut. Håpet om en rask vaksineutrulling og at færre reiserestriksjoner vil få flere passasjerer tilbake på flyene samt høye fraktpriser gir lys i enden av tunnelen.

IATA, The International Airlines Association, har nettopp utsendt en ny rapport hvor de ser på den økonomiske påvirkningen av luftfarten neste år. Og det er generelt ikke lyse utsikter.

Bransjeorganisasjonen forventer at flyselskapene verden over vil tape 38,7 milliarder USdollars neste år. Et rekordunderskudd som bare er overgått av 2020.

De forventer at flere grenser blir åpnet og det vil være færre reiserestriksjoner og karantenekrav enn i 2020. En effekt som vil være tiltakende i løpet av 2021 når vaksiner og testregimer forhåpentlig blir rullet ut i større omfang.

Omsetningen i bransjen forventes stadig å bare ligge på omkring 45% i forhold til 2019, men til gjengjeld har det lykkes flyselskaper å senke kostnadene betraktelig som kan dekke litt av tapet.

Ifølge IATA’s beregninger vil verdens flyselskaper i gjennomsnitt – tape 13,78 USD (ca. 120 norske kroner) per passasjer som de transporterer neste år. Spesielt den første halvdelen av året vil være ekstremt utfordrende.

Man forventer at det globale passasjertallet stiger til 2,8 milliarder i 2021. Det er 1 milliard flere passasjerer enn i 2020, men stadig hele 1,7 milliarder færre enn i 2019.

Belegget på flyene vil også stige til 72,7% i forhold til de 65,5% man forventer i 2020. Dette skal sammenlignes med at man fylte 82,5% av setene i 2019.

Der er heldigvis litt lys å spore når det gjelder å tjene penger på frakt ombord på flyene. Her forventer man denne delen av forretningen vil fortsette med å være sterk. Spesielt fordi det forventes at lufttransport blir en meget vesentlig del av vaksinedistribusjonen i verden.

På fraktsiden forventer IATA en stigning til 61,2 millioner tonn i forhold til 54,2 milioner tonn i 2020. Det svarer stort sett til at mengden av luftfrakt vil vende tilbake til nivået fra 2019 allerede neste år. Man forventer at inntjeningen på frakt vil stige 5% på grunn av de omfattende kravene som er til for eksempel vaksinetransport som er temperatur- og tidssensitive.

IATA understreker at det stadig er stor usikkerhet rundt disse estimatene. Veien til gjenstart av luftfarten kan bli utfordret av langsommere grenseåpninger enn forventet akkurat som kundenes tillit til å reise kan være betydelig svekket i forhold til tidligere.

IATA forventer at bransjen kan komme tilbake på nivå med 2019 i 2024 hvis deres forutsigelser holder stikk.

 

 

Følg også FinalCall.travel på Facebook for så går du ikke glipp av de viktigste nyhetene!

Husk at du kan bli medlem av vår lukkede Facebook-gruppe for alle som reiser mer enn gjennomsnittet. For å bli medlem er det et krav at du reiser ofte og at du svarer på de tre spørsmålene vi stiller deg ved innmelding. Meld deg inn i Frequent Traveler Norge her.

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here