Nesten 6 av 10 nordmenn har forandret sitt reisemønster de siste tre årene. Største delen reiser i dag på flere utenlandsreiser enn tidligere, og etterspør i større utstrekning opplevelser og aktiviteter på reisemålet. Dette viser Tickets siste Sifo-undersøkelse

58 prosent oppgir at de har forandret sitt reisemønster til utlandet i dag sammenliknet med for tre år siden. Av disse reiser en fjerdedel (25 prosent) på flere reiser utenlands. 21 prosent oppgir derimot at de reiser på færre reiser, og de som bor i Sør-Norge er overrepresentert her. At det er flere som reiser mer enn som reiser mindre vises også i statistikken da feriebestillingene har økt med 39 prosent fra 2016 til 2018.

– At nordmenn liker å reise er konstatert for lenge siden. Det som er nytt er vi i dag gjerne reiser på flere, og oftere kortere reiser enn tidligere, sier Ellen Wolff Andresen, Markeds- og Administrasjonssjef i Ticket Feriereiser.

Nesten hver fjerde reisende av de som har endret sine reisevaner vil i dag ha flere opplevelser og aktiviteter på reisen. Det er signifikant flere i aldersgruppen 18 – 30 år som vil ha mer aktivitet på sin utenlandsreise enn tidligere, sammenliknet med øvrige aldersgrupper.

– Mange ønsker å oppleve mer når de er på reise, det være seg utflukter, treningsmuligheter eller andre aktiviteter. Man er ikke bare ute etter avkobling, men vil komme hjem med påfyll av nye opplevelser og minner, sier Ellen Wolff Andresen.

Har dine utenlandsreiser forandret seg de tre siste årene og i så fall hvordan?

1. Jeg reiser på flere utenlandsreiser (25 prosent)
2. Jeg vil oppleve mer/ha flere aktiviteter på reisen (24 prosent)
3. Jeg reiser på færre utenlandsreiser (21 prosent)
4. Jeg reiser oftere på kortere reiser (17 prosent)
5. Jeg reiser oftere til storbyer (17 prosent)
6. Jeg påvirkes mer av uroligheter og terrorhandlinger når jeg velger reisemål (16 prosent)
7. Jeg forsøker oftere å reise med bare håndbagasje når flyselskapene tar betalt for innsjekket bagasje (15 prosent)
8. Jeg bruker en større del av inntekten min på reiser (14 prosent)
9. Jeg er mer miljøbevisst, for eksempel klima-kompenserer eller unnlater å reise pga klimautslipp (8 prosent)
10. Jeg reiser oftere på charter (7 prosent)
11. Mer fokus på helse, trening, yoga og sunn mat på reisen (3 prosent)

Kilde: Tickets Sifo-undersøkelse februar 2018, riksrepresentativt utvalg.

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here