Foto: Avinor/Catchlight

Nesten 5 millioner mennesker fløy til eller fra Avinors lufthavner i september, en oppgang på nesten tre prosent sammenlignet med samme måned i fjor.

4 948 000 passasjerer fløy til eller fra Avinors 45 lufthavner i september, 2,8 prosent flere enn samme måned i fjor. Samtidig gikk antallet flybevegelser ned 5,9 prosent.

– Flere passasjerer med færre flygninger skyldes større og fullere fly enn tidligere. Dette er positivt for økonomien til flyselskapene og viser at flyselskapenes innfasing av nyere og større fly bidrar positivt til et mer effektivt luftfartssystem, sier Jasper Spruit, direktør for trafikkutvikling i Avinor.

Til utlandet gikk chartertrafikken ned 0,6 prosent og rutetrafikken økte 3,6 prosent. Danmark, Spania og Storbritannia har den største andelen av passasjerer, med henholdsvis 12, 11 og 10 prosent av utlandstrafikken til og fra Avinors lufthavner.

– Vi har lagt bak oss en veldig varm og god sommer i Norge, som nok har påvirket chartertrafikken noe. Samtidig ser vi at et utvidet og godt rutetilbud med nye aktører gir en positiv effekt, sier Spruit.

Ålesund og Kristiansand leder an
Flere av Avinors store lufthavn hadde gode passasjertall i september. På Ålesund lufthavn, Vigra, reiste 6,6 prosent flere passasjerer i september, og i Kristiansand var det 5,6 prosent flere reisende. Oslo lufthavn kan også vise til gode tall, med oppgang på 3,6 prosent sammenlignet med september i fjor. 2 593 000 passasjerer var innom Norges hovedflyplass, og det utgjør over 52 prosent av Avinors totale trafikk.

– Oslo lufthavn er Norges store knutepunkt innen luftfarten. Utvidelsen som stod ferdig i fjor, med spennende destinasjoner og nye ruter, samt et godt utbygd nettverk videre i Norge, gjør at Oslo lufthavn fortsetter å vokse, forklarer Spruit.

De andre store lufthavnene hadde også positive tall i september. Bergen hadde en passasjervekst på 3 prosent, Bodø på 3,6 prosent, Trondheim på 1,9 prosent, Stavanger på 1,7 prosent og Tromsø på 1,7 prosent.

 

Følg også FinalCall.travel på Facebook for så går du ikke glipp av de viktigste nyhetene!

Husk at du kan bli medlem av våre lukkede Facebook-gruppe for alle som reiser mer enn gjennomsnittet. For å bli medlem er det et krav at du reiser ofte og at du svarer på de tre spørsmålene vi stiller deg ved innmelding. Meld deg inn i Frequent Traveler Norge her.

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here