Selvom om SAS og andre IATA-selskaber for tiden er ganske så uenige med Københavns Lufthavn om de høye prisene som skal betales for å benytte flyplassen på Amager, så kan Københavns Lufthavn få uventet hjelp til å sikre enda flere nye SAS-langruter i fremtiden.

Den svenske regjeringen er nemlig kommet med forslag om å innføre en “flyskatt” på alle avganger til, fra og innenfor Sverige.

De siste årene har SAS satset på nye langruter til Los Angeles og Hong Kong fra Stockholm, men disse og eventuelle kommende ruter vil kunne bli flyttet til København såfremt den svenske flyskatten blir en realitet.

SAS sier til Svenska Dagbladet at det lett kan bli en realitet å flytte disse to rutene fra Stockholm til København, hvis skatten blir innført.

– Den skader landets økonomi, truer tusenvis av arbeidsplasser og vrir konkurransen innenfor luftfarten, sier Hans Ollongren, som er ansvarlig for luftfartspolitikk i SAS til Svenska Dagbladet.

I en pressemelding er SAS likeledes meget kritiske mot den svenske regjerings forslag:

Hovedformålet med skatten skulle være å begrense fly-bransjens klimapåvirkning ved å oppfordre forbrukerne til å velge mer miljøvennlige alternativer og motivere fly-bransjen til å effektivisere transportene. Ingen av disse formålene oppnåes med forslaget – skriver SAS.

Altså en ganske kraftig kritikk av den svenske regjeringens forslag, hvilket er uvanlig nå hvor den svenske stat også er deleier av SAS.

I følge SAS sine beregninger, så vil skatten ikke ha noen særlig innflytelselse på miljøet – de har regnet seg frem til at effekten bare vil være 0,2% i forhold til i dag.

Den svenske stat forventer at skatten innbringer omkring 1,75 mia. svenske kroner om året – penger som blir en direkte kostnad for bedrifter og forbrukre. En dyr pris, hvis effekten viser seg å være tett på null.

I følge forslaget vil skattene være som følger (pr. enkeltreise):

Ruter i Europa: 80 svenske kroner pr. strekning
Utenfor Europa (opp til 6 000 km): 280 svenske kroner pr. strekning
Langruter (over 6 000 km): 430 svenske kroner pr. strekning

Det betyr altså at en passager som flyr fra Stockholm til Hong Kong på en returreise skal betale hele 860 svenske kroner ekstra for billetten hvis regjeringens forslag vedtas. Enda verre blir det hvis passasjen starter med en innenriksreise, så vil den ekstra skatten koste hele 1 020 svenske kroner ekstra.

Bor denne passasjeren f.eks. i Skåne og har mulighet til å starte sin reise fra København, så sparer man altså hele denne avgiften. Starter reisen i Stockholm og flys via København, så vil skatten bare være på 160 svenske kroner for strekningen mellom Stockholm og København.

Det er altså store beløp som er i spill her, som uten tvil kan få SAS og andre selskaper til å gjøre alvor av å flytte ruter fra Sverige til Danmark eller Norge.

I SAS svar til den svenske regjeringen skriver de meget tydelig at deres fremtidige satsning på nye ruter vil komme til å være i København hvis skatten vedtas:

“Der er ingen tvil om at fokus på eventuelle nysatsinger på interkontinentale ruter som en konsekvens av en skatt kommer til å ligge i København. Det er verd å notere seg at en daglig interkontinental rute kommer til å få en skattebelastning på omkring 35 mio. svenske kroner pr. år.”

Samtidig kritiserer SAS den svenske regjeringens satsning på “pre-clearance” af USA-reisende:

“Regjeringens satsning på “pre-clearance” av reisende til USA risikerer å bli et dyrt eksperiment da systemet sannsynligvis vil bli benyttet av betydelig færre reisende enn forventet, som en direkte konsekvens av flyskatten”.

SAS henviser likeledes til en undersøkelse som viser at passasjerene ofte velger lengre reiseruter for å spare penge, hvis det blir innført flyskatt. Det er nettopp hva som er skjedd i Tyskland. Noe som har en direkte negativ effekt på miljøet og virker stikk i mot hensikten av forslaget. Utslippet blir nemlig ikke begrenset, men flytter bare i stedet til andre geografiske områder.

I Østerrike har man besluttet å halvere flyskatten etter man har sett resultatet av denne undersøkelsen.

I Norge er det også nylig innført flyskatt. En skatt som har hatt en direkte effekt på antallet av reisende. SAS forteller at trafikken er gått ned med i alt ca. 4% siden skatten blev innført. Dette er noe som koster det norske næringsliv store beløp – da det primært er turister som nå velger andre destinasjoner enn Norge. Ergo er der altså snakk om store mistede inntekter for turistbransjen.

Også det svenske flyselskapet, BRA (tidligere Malmö Aviation) er meget kritiske til forslaget fra den svenske regjeringen. De har meddelt at de stiller en stor ordre på nye og mer miljøvennlige fly i bero. Noe som igjen får en negativ innflytelse på miljøet når de fortsetter med å fly med gamle drivstofftørste fly, hvilket er en uunngåelig effekt av de foreslåtte skatter.

SAS forslår at hvis den svenske regjeringen oppriktig mener de vil påvirke miljøet positivt, så skal de istedet arbeide på bedre vilkår for f.eks. biodrivstoff og andre tiltak som kan gjøre flytransport mer miljøvennlig.

SAS sin kritikk er overraskende hard når de bl.a. kaller den svenske regjeringen for naiv:

“Flyskatter på nasjonalt nivå innebærer ingen miljøgevinst. Utslippet reduseres ikke, det flyttes bare til andre geografiske markeder. Det er naivt å tro at en svensk flyskatt skulle ha noen effekt på de kilmautfordringer vi står overfor. Tvertimot så undermineres arbeidet med forskning og utvikling der hvor der krever økonomiske muskler for å sikre fremgang”.

Den svenske regjeringen ser dog – inntil videre – ut til å holde fast i deres forslag, hvilket godt kan tyde på at den – spådde – fremtidige vekst på SAS sine langruter vil foregå i København – akkurat som det veldig raskt kan vise seg at SAS flytter rutene til Hong Kong og Los Angeles til den danske hovedstaden i fremtiden.

 

 

 

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR