EU vil ha felles coronapass klart til sommmeren. Dette skal være med på å sette i gang reiser og turistindustrien etter pandemien.

Det såkalte «grønne sertifikat» som Europakommisjonen vil ha på plass innen sommeren, skal få i gang reiser og turismen i Europa igjen. Det er positive nyheter for gjenstarten av samfunnet og de åpne grenser, mener Europakommisjonen.

I går presenterte Europakommisjonen deres forslag til hvordan vi igjen kan reise fritt i Europa. Kommisjonen vil dog ikke kalle det «grønne sertifikatet» for et vaksinepass da forslaget også åpner for at man kan benytte det hvis man ikke er vaksinert eller ikke kan motta en vaksine.

Tanken bak det «grønne sertifikat» er at reiselystne EU-borgere på en enkel måte kan fremvise sine opplysninger om vaksine, Corona-test og sykdomshistorie.

«Det digtale grønne sertifikatet» tilbyr en felles EU-løsning for å garantere at EU-borgere får glede av et harmoniseret digitalt verktøy som skal støtte den frie bevegeligheten», sier Europakommisær Vera Jourová i en pressemelding.

Sertifikatet skal inneholde tre forskjellige slags opplysninger:

  • Om man har vakinert seg
  • Om man er testet
  • Om man tidligere har hatt Covid-19

Det nye «grønne sertikat» skal kunne brukes digitalt, men det vil også være mulig å printe en versjon på papir som inneholder en QR-kode med alle de nødvendige opplysninger. Denne QR koden skal så kunne scannes når man reiser.

Europakommisjonen opplyser at sertifikatet skal være gratis å benytte.

Coronapass skal ikke være et krav for å reise

Ifølge Europakommisjonen skal det nye sertifikatet ikke nødvendigvis være et krav for å kunne reise – og det skal ikke alene være det som gir adgang til innreise i forskjellige europeiske land.

«Det digitale grønne sertifikatet skal ikke være et vilkår for den frie bevegeligheten og kommer ikke til å diskriminere på noen måte», lover Europakommisær Didier Reynders i pressemeldingen.

«Det skal ikke være et vilkår for å reise fritt. Men på den andre siden kan personer som ikke har et slikt sertifikat givetvis utsettes for restriksjoner som krav om karantene hvis medlemslandene anser det er nødvendig av helsemessige årsaker».

Europakommisjonen vil at land som stadig krever nye tester eller karantene skal melde det til Europakommisjonen og «motivere» deres besluttninger.

Gjelder for EU-godkjente vaksiner

Vaksinasjonsbekreftelsen i det nye grønne sertifikatet vil baseres på de vaksiner som EMA har godkjent til bruk i Europa. Kommisjonen sir dog at de enkelte medlemsland selv kan bestemme om de vil akseptere vaksiner som EMA ikke enda har godkjent. Det kan f.eks. være aktuelt i Ungarn, som også gir vaksiner fra Russland og Kina.

Hvis medlemsland aksepterer vaksinebeviser for å oppheve visse restriksjoner, som f.eks. test eller karantene, vil de bli avkrevet å akseptere vaksinebekreftelser i det nye digitale grønne passet – på like vilkår som egne nasjonale sertifikater. Dette vil gjelde for EU-godkjente vaksiner, men de enkelte medlemsland kan godt beslutte å akseptere andre vaksiner i tillegg.

Det nye grønne sertifikatet vil være gjeldende i alle EU-land, men vil også bli gjort tilgjengelig for Island, Liechtenstein, Norge og Sveits. Sertifikatet kan utstedes til alle som bor i EU samt deres familiemedlemmer – uansett deres nasjonalitet.

Slik virker det digitale grønne sertifikatet

Den mest synlige delen på det felleseuropeiske sertifikatet vil være en QR kode som inneholder den mest vesentlige informasjonen, som f.eks. fødselsdato, utstedelsesdato, relevante sertifikater og en unik ID-kode.

Sertifikatet vil bli tilgjengelig på utstedelseslandets språk samt engelsk og det vil kunne brukes både som en app og i printet form på papir.

EU vil ikke lage en felles database for sertifikatet, men i stedet bygge en såkaldt «gateway» og støtte medlemslandene i å utvikle software som kan snakke sammen med det felleseuropeiske coronapasset.

Lenge ventet

Introduksjonen av et felleseuropeisk coronapass er lenge ventet av spesielt de land som er sterkt avhengige av turisme og reiser. Det er f.eks. Spania, Hellas og Kroatia som har stort behov for at den kommende sommersesongen bidrar så mye som mulig til deres skrantende økonomi.

Klar til sommeren

Det er Europakommisjonens plan at det digitale grønne sertifikatet skal være klar til den kommende sommersesongen og kommisjonen er klar over at de skal jobbe raskere enn normalt for at det skal kunne skje.

Derfor oppfordrer de også medlemslandene til å implementere sertifikatet og de tekniske standarder raskest mulig.

Suspenderes etter pandemien

Det digitale grønne sertifikatet skal være en midlertidig løsning understreker Europakommisjonen. Derfor vil det bli suspendert igjen når WHO erklærer at pandemien er overstått.

Følg også FinalCall.travel på Facebook for så går du ikke glipp av de viktigste nyhetene!

Husk at du kan bli medlem av vår lukkede Facebook-gruppe for alle som reiser mer enn gjennomsnittet. For å bli medlem er det et krav at du reiser ofte og at du svarer på de tre spørsmålene vi stiller deg ved innmelding. Meld deg inn i Frequent Traveler Norge her.

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here