Bombarbier Dash8-Q400 fra SAS Commuter. Foto: Pieter van Marion from Netherlands, WikiMedia, Creative Commons.

SAS har planer om å starte et nytt flyselskap som skal ta seg av markedet for mellomstore fly på de kortere rutene i Europa. Men er idéen egentlig ny? SAS har nemlig tidligere hatt sitt eget datterselskap, SAS Commuter, som i struktur minner mye om det nye, planlagte flyselskapet.

I forbindelse med offentliggjørelsen av regnskapet for første kvartal 2020 avslørte også SAS litt mer om hva planene deres er for et kommende flyselskap som skal operere fly i mellomklassen på europeiske ruter.

I dag flyr SAS selv alle langrutefly samt jetfly av typene Boeing 737, Airbus A319, A320 og A321. Derimot har de outsourcet operasjonen av de minste regionale flyene, som CRJ og ATR til eksterne partnere som flyr på vegne av SAS. I tillegg har SAS sitt irske datterselskap SAS Ireland (SAIL) som flyr visse ruter med nye Airbus A320neo fly – primært fra London og Malaga.

SAS første Airbus A320neo da den ble presentert for pressen i hangaren i Stockholm. Brukes blant annet av SAS Ireland. Foto: Flemming Poulsen

Men snart er planen at de minste av SAS sine egne jetfly (Airbus A319 og Boeing 737-700) skal pensjoneres. Når det skjer får SAS et hull i flåtesammensetningen hvor de kommer til å mangle en flytype som kan ta mellom 110 og 140 passasjerer.

Det er denne mellomstørrelsen av jetfly som SAS nå planlegger å operere i et nytt datterselskap.

Nytt selskap registrert i desember

Allerede i starten av desember har SAS registrert et nytt selskap ved navn Airstar 4 A/S som har adresse på SAS kontoret på Amager Strandvej i København. Det nye selskapet er 100% eid av SAS AB i Stockholm. Registrert direktør for selskapet er Eivind Bjurstrøm som er en av SAS sine toppsjefer. I virksomhetsregistreringen på CVR er virksomheten registrert med formål om å “drive transport og reiserelatert virksomhet”.

Formannen i det nye selskapet er svensken Mikael Wångdahl, som er VP for ekstern produksjon hos SAS.

Meget kan altså tyde på at det er i dette selskapet SAS planlegger å operere de nye mellomstore kortruteflyene.

Avtale med fagforening

I forbindelse med rapporteringen av regnskapet for første kvartal kom det også frem at SAS allerede hadde laget en avtale på vegne av kommende piloter og kabinansatte i det nye selskapet. Det er skjedd med fagforeningen FPU – i motsetning til de eksisterende fagforeninger som i dag har overenskomsten i SAS hovedselskap.

SAS har lenge forklart at innkjøp av mange nye fly avhenger av en mer fleksibel og billigere overenskomst for at det kan gi økonomisk mening.

Her må vi gå ut fra at FPU har sagt seg enige i dette. Om de eksisterende fagforeninger er blitt spurt vet vi ikke, men uansett har SAS nok hatt et mål om å dele opp personalgrupper i flere fagforeninger – spesielt etter den meget dyre pilotstreiken i fjor. Uanset kommer personalgruppene til å stå svakere når de er delt opp i flere forskjellige foreninger på forskjellige overenskomster.

FPU skriver i en pressemelding at de har forhandlet med SAS i flere måneder, så det er altså en prosess som har vært igang lenge.

Både SAS og FPU sier at avtalen betyr at man kan holde de nye jobbene i Skandinavia og med skandinaviske vilkår – fremfor å måtte se på å outsource denne delen av produksjonen for å gjøre den lønnsom. Samtidig har SAS garanteret FPU – i følge pressemeldingen – at avtalen ikke får konsekvenser for ansatte på de gamle avtaler.

SA Crew. Foto: SAS
Har de eksisterende fagforeningene sovet i timen?

Mens SAS uten tvil kan ha fordeler av at de forskjellige grupper av ansatte er fordelt i flere fagforeninger – og ikke minst, hvis de kan oppnå lavere produksjonsomkostninger ser det anderledes ut for de eksisterende fagforeningene i flyselskapet. For dem er det snakk om et desidert slag i ansiktet etter at FPU har tegnet avtale omkring det nye flyselskapet. Omvendt kan en ny avtale bety flere jobber totalt i Skandinavia fremfor å outsource som man har gjort til f.eks. SAS Ireland og underleverandører.

Pilotstreiken i fjor har helt sikkert spilt en rolle når SAS skulle velge avtalepartner, men historisk sett har de kabinansattes fagforening, CAU, også skapt en del problemer for SAS med bl.a. streiker og forskjellige krav gjennom tiden. Sistnevnte har dog ikke streiket i de senere år, men forhandler for tiden om fornyelse av overenskomst med SAS som vi enda ikke har hørt noe om hvordan går.

Hvilken innflytelse det vil få på de igangværende forhandlingene at SAS har vendt de eksisterende foreninger ryggen i det nye selskapet, vites ikke. Men en ting er sikkert – det skaper ikke et bedre forhandlingsklima.

Nytt selskap minner om det gamle SAS Commuter

SAS har faktisk tidligere hatt en produksjonsenhet som minner mye om det foreslåtte nye flyselskapet. SAS Commuter eksisterte fra 1984 til 2004 og fløy mindre propellfly på de mindre travle rutene i primært Skandinavia.

Selv om SAS Commuters flåtestørrelse minnet mer om den produksjonen SAS i dag har outsourcet til underleverandører, så minner forretningsmodellen med å ha sitt eget datterselskap – med andre ansettelsesforhold og arbeidsvilkår – mye om den modellen som nå ligger på bordet.

SAS Commuter var et søsterselskab av SAS som utelukkende fløy for SAS. Selskapet hadde base i København, men i løpet av årene var det også etablert flere baser i Norge og Sverige. Alle ansatte var skandinaviske.

SAS Commuters siste flyvning fandt sted 1. oktober 2004 hvoretter fly og ansatte ble flyttet over i SAS.

SAS mangler mellomstore kortrutefly

Om noeN år når Boeing 737-700 og Airbus 319-flyene skal pensJoneres fra SAS flåten kommer SAS til å mangle en flytype i den størrelsen som er planen for det nye selskapet. Det kan det ikke herske noen tvil om.

Det er ganske enkelt for dyrt å fly med de store jetflyene på visse ruter, hvor passasjergrunnlaget ikke er stort nok og samtidig kan det også koste mange penger hvis man flyr med for små fly da man da går glipp av omsetning og muligheten for å maksimere forbindelser til langrutene. Større fly betyr også færre frekvenser og antallet av frekvenser er noe som øker betalingsvilligheten hos de forretningsreisende og gjør SAS konkurransedyktig på forbindelser videre fra deres hovedbaser.

SAS konsernsjef Rickard Gustafsson sa onsdag på en telefonkonferanse med presse og analytikere at målet med det billigere selskapet er å beskytte hovedproduksjonen med de større flyene ut av hovedbasene. Ved å få den rette mixen av flytyper kan man sikre seg at alle deler av flyselskapet drives optimalt og sikrer jobber i alle deler av SAS.

Hvilke flytyper kan være interessante for SAS?

De to mest interessante flytypene som SAS faktisk selv har omtalt flere ganger, er Airbus A220 og Embraer E195-E2. Senest på telefonkonferansen etter offentliggjørelsen av regnskapstallene for første kvartal 2020, så nevnte konsernsjef Rickard Gustafsson igjen de to flytypene men understreket at man enda ikke hadde truffet noen besluttning.

Han nevnte bl.a. at det var visse utfordringer med motortypene når flyene skulle brukes i produksjon i Skandinavia. Bl.a. har SWISS hatt flere motorproblemer med deres A220-fly. Embraer har også tidligere skiftet motorer på de først leverte E190-E2-fly p.g.a. problemer.

Begge flytypene passer størrelsesmessig godt til det SAS mangler i flåten på sikt. Airbus A220 har plass til mellom 115 og 140 passasjerer avhengig av model og Embraer kan tilby mellom 120 og 146 seter i deres fly.

Planleggingen tar tid

SAS konsernsjef sa på investorpresentasjonen i går at man forventer å fortsette planleggingen resten av året og at det vil gå noe tid før de kan vende tilbake med flere detaljer. Bl.a. skulle de ha avklart hvilken av de to flytypene som er mest interessant for SAS – akkurat som de skal ha sikkerhet for at motorproblemene er løst innen de legger inn en bestilling.

Det forventes at SAS bestiller opp til 30 fly til det nye selskapet.

Enhetsflåte

SAS snakker mye om viktigheten av å kunne drive en enhetsflåte. Det skal naturligvis ikke ses som om SAS bare vil ha en flytype samlet sett, men at hvert selskap fokuserer på en enkelt flytype. Det gjør produksjonen enklere å planlegge og billigere å drive.

Hverken Airbus A220 eller Embraer E190-E2 passer sammen med de eksisterende flytypene som SAS benytter seg av. Embraer er et helt nytt kort for SAS som de aldri har benyttet seg av før, mens Airbus A220 kun er en Airbus av navn.

A220 er produsert av canadiske Bombardier som Airbus nå har kjøpt og ble opprinnelig introdusert under navnet C-series. Derfor er det ingen stordriftfordeler i at SAS benytter Airbus fly i forveien.

Bombardier CS100 som nå er omdøpt til A220-100. Foto: Yan Gouger, WikiMedia, Creative Commons

At SAS har et godt – og langvarig – samarbeid med Airbus kan selvfølgelig telle positivt – akkurat som SAS tidligere har kjøpt Dash8-Q400 fly fra Bombardier til SAS Commuter i sin tid. Sisstnevnte flytype var dog ingen større suksess for SAS og de hadde mange tekniske utfordringer med flytypen da de var launchkunde på den i år 2000. Kilder i bransjen sier at det er den flytypen SAS historisk sett har hatt flest tekniske problemer med. Det endte da også med at SAS faset ut typen etter tre alvorlige sikkerhetslandinger hvor landingshjulene ikke ville folde seg ut.

Embraer E195, E190 og E175. Foto: Embraer

Så hvilken av de to flytypene SAS velger kan være vanskelig å komme gjette på p.t. og i siste ende handler det nok mest om hvem som vil gi SAS det beste tilbudet. Embraer har litt kortere rekkevidde enn A220, men er til gjengjeld også litt billigere i innkjøp hvis man skal følge listeprisene.

I alt er det totalt levert 658 eksemplarer av A220 mens Embraer i desember 2019 hadde 144 ordrer i boken for E195-E2 og 27 for den mindre E190-E2.

Kan bli virkelighet i løpet av noen år

Ifølge SAS skal de eksisterende Airbus A319 og Boeing 737-700 skiftes ut i løpet av 2022 og 2023. Det betyr altså at SAS stadig har litt tid til å få de endelige flåteplaner på plass. Men da man også skal regne med leveringstid på flyene skal vi nok forvente at det kommer en avgjørelse i løpet av i år.

 

Følg også FinalCall.travel på Facebook for så går du ikke glipp av de viktigste nyhetene!

Husk at du kan bli medlem av vår lukkede Facebook-gruppe for alle som reiser mer enn gjennomsnittet. For å bli medlem er det et krav at du reiser ofte og at du svarer på de tre spørsmålene vi stiller deg ved innmelding. Meld deg inn i Frequent Traveler Norge her.

 

 

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here