A350. Photo: SAS

SAS har tidligere meddelt at de har fått fullført sin rekapitaliseringsplan. Dette har medført nyemisjoner på til sammen 6 883 620 656 stamaksjer.

Av disse vil 6 877 479 859 i henhold til planen er registrert ved det svenske Bolagsverket i oktober 2020. I løpet av november 2020 har ytterligere 5 976 882 stamaksjer blitt tegnet og betalt og registrert i Bolagsverket. Med dette har antall aksjer og stemmeretter i SAS økt med tilsvarende andtall. Totalt har dermed 6 883 456 741 stamaksjer av de 6 883 620 656 stamaksjer som har blitt tegnet gjennom rekapitaliseringsplanen blitt registrert ved Bolagsverket. De gjenstående 163 918 aksjene som ble tegnet i emisjonen forventes ikke å bli registrert ved Bolagsverket ettersom SAS ikke har fått betaling for disse aksjene.

Før registreringene i løpet av november 2020 fantes det til sammen 7 260 062 410 aksjer i SAS hvor samtlige var stamaksjer og dermed tilsvarte det et samme antall stemmer.

Pr 30. november finnes det til sammen 7 266 039 292 aksjer og stemmer i SAS.

Følg også FinalCall.travel på Facebook for så går du ikke glipp av de viktigste nyhetene!

Husk at du kan bli medlem av vår lukkede Facebook-gruppe for alle som reiser mer enn gjennomsnittet. For å bli medlem er det et krav at du reiser ofte og at du svarer på de tre spørsmålene vi stiller deg ved innmelding. Meld deg inn i Frequent Traveler Norge her.

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here