Etter en konkurranse om midlertidig drift av flyrutene Stord – Oslo og Ørland – Oslo har Samferdselsdepartementet innstilt Danish Air Transport A/S (DAT) og Widerøe som kontraktsvinnere på rutene Stord – Oslo og Ørland – Oslo.

– Gjennom tildeling av disse kontraktene sikrer vi et minimumstilbud under pandemien. Dette kommer næringslivet, Forsvaret og lokalsamfunnene til gode, sier samferdselsminister Knut Arild Hareide.

Det kommersielle flyrutetilbudet på disse strekningene har på grunn av pandemien vært innstilt eller redusert de siste månedene. Stortinget besluttet derfor at disse rutene skulle innlemmes i det statlige minimumstilbudet, som for hver av rutene innebærer to daglige rundturer seks dager i uken.

Avtalene har varighet til 30. april, med mulighet for forlengelse til 30. juni. Totalprisen for staten er beregnet til omkring 2,9 millioner kroner per måned.

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here