Foto: SAS

På en nettopp overstått pressekonferanse i det danske Finansminiteriet har finansminster Nicolai Wammen medelt at Danmark også fremover vil være en vesentlig eier av SAS.

Regjeringen og Venstre, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti har inngått en avtale om å støtte og bidra til SAS’ transformasjonsplan, SAS Forward, samt om statens eierskapsivaretakelse av SAS fremover.

På pressekonferansen meddelte han at Danmark vil ettergi gjeld og dessuten investere ytterligere middler i flyselskapet. Finansministeren fortalte at Danmark fremover skal ha en eierandel på mellom 22 og 30 prosent. Danmark eier p.t. 21,4%, hvilket betyr at det altså vil bli skutt inn et ganske betydelig beløp for å opprettholde denne eierandelen.

Finansminister Nicolai Wammen uttaler:

SAS befinner seg i en meget alvorlig situasjon. Med avtalen i dag er det enighet om at staten er villig til å påta seg sin del av ansvaret for å få gjenopprettet SAS, og at staten fortsatt ønsker å være en ansvarlig og langsigtig medeier av SAS til gavn for Danmarks internasjonale tilgjengelighet, dansk eksport og forretningsliv samt danske arbeidsplasser.

Danmark vil ettergi gjeld for omkring 3,5 milliarder kroner, som i praksis vil bli konvertert til aksjer.

Ikke uten betingelser

Tilsagnet kommer dog ikke uten betingelser. Blant annet krever den danske staten at alle andre interessenter også bidrar – det gjelder både medarbeidere og private investorer.

Sverige meddelte tidligere i uken, at de var villige til å konvertere gjeld til aksjer, men ikke skyte inn ytterlligere penger i selskapet. Dermed vil Danmark altså bli den største statlige eier i SAS.

Finansministeren uttalte at Danmark vil sikre seg en så stor andel i SAS, at de sammen med øvrige eiere kan sikre at SAS stadig spiller en viktig rolle i Danmark.

Nicolai Wammen understreket at det ikke kommer en sjekk til SAS i dag. Det skal utover et dansk bidrag også finnes andre investorer før staten vil støtte med flere penger.

Han fortsatte at staten ikke hadde ambisjon om å drive flyselskap, men vil sikre seg en så stor eierandel at den er robust nok til å inngå avtaler med andre storaksjonærer for å sikre danske interesser.

Han understreket at SAS er et flyselskap som har meget stor betydning for det danske samfunnet og for blant annet Københavns Lufthavn. Det er også årsaken til at avtalepartiene har valgt å fortsatt støtte opp omkring SAS.

«Vi er enige om at vi fra danske side skal hjelpe SAS med den planen som skal få dem tilbake på sporet og er parat til å ettergi gjeld og sørge for en fortsatt betydelig dansk eierandel,» sier Wammen.

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here