– Hovedbanen på strekningen Lillestrøm–Eidsvoll og Kongsvingerbanen er viktige for både person- og godstransport. Men kapasiteten på disse strekningene er til tider sprengt. For å kunne møte den forventede etterspørselen, må kapasiteten økes. Vi har nå besluttet...
Streik blant flyteknikere og mulig pilotstreik i SAS. Kundene spør hva reiseforsikringen dekker. Natt til lørdag ble 31 flyteknikere tatt ut i streik, og det er varslet at ytterligere 75 kan bli tatt ut i...
Nordic Choice Hotels har de siste 25 årene etablert seg som en av de største aktørene i reiselivsbransjen i Norden. I løpet av de neste ti årene skal selskapet doble antall hoteller, og utvide fordelene og tjenestene...
Torsdag 16. juni godkjente Luftfartstilsynet at tårndriften ved Røros og Mehamn lufthavner ble overført til Avinors fjernstyrte tårnsenter i Bodø. - Jeg vil gjerne berømme alle dyktige medarbeidere ved Røros og Mehamn for den...
En feil i SAS' bookingsystem har resultert i at en rekke kunders bookinger har blitt annullert. Datatilsynet undersøker nå om det er snakk om et brudd på persondatasikkerheten, og hva de nærmere omstendigheter er i saken.
I en undersøkelse gjort av Apollo svarer hele 73 prosent at de legger vekk jobben fullstendig i ferien. 21 prosent oppgir at de jobber litt i ferien, mens seks prosent jobber mye. I en...
I dag vedtok Avinors konsernstyre at det kan utlyses kontrakter for forberedende arbeider av byggingen av ny lufthavn i Bodø. Utlysningen forutsetter ESA-godkjenning, og har en ramme på 65 millioner. Styret har vedtatt sin prinsipielle tilslutning til...
Ving, Nordic Leisure Travel Group og flyselskapet BRA har signert en treårig partnerskapsavtale med oppstart i april 2023. Avtalen har en verdi på ca 2 milliarder kroner. Med partnerskapet har Ving muligheten til å vokse, spesielt på...
– På Østlandet er togtilbudet på de eksisterende InterCity-strekningene ryggraden i kollektivtransportsystemet mellom byområdene. Bedre togtilbud bidrar til å utvide bo- og arbeidsmarkedsregionene, er positivt for klimaet og gir mindre svevestøv, mikroplast og støy. Regjeringen vil i...
Avinor lyser nå ut kontrakter innen kiosk og servering til en samlet verdi av i underkant 1 milliard kroner over en periode på fem år. Tilbudskonkurransen gir både små og store aktører mulighet til å drive virksomhet...