fbpx
Undersøkelsen dekket 1000 forretningsreisende og beslutningstakere fra fire nordiske land over 7 år. Hvor like er de svenske, norske, danske og finske forretningsreisende? Hvilke behov har forandret seg i løpet av de siste 7 årene? Er det forskjeller mellom beslutningstakere...
Airbus kunne denne uken presentere tre nye og klimavennlige konseptfly som de tror kan bli fremtiden innenfor luftfarten. Vi snakket med den ansvarlige for prosjektet hos Airbus og kan her komme med flere detaljer om dette spennende prosjektet som...
Økende smittespredning og røde lys setter en stopper for de fleste utenlandsturer i høstferien. Likevel er reiseforsikringen vel så aktuell for kundene. Samtidig som smitten har blusset opp igjen her i Norge, har stadig flere områder i Europa også gått tilbake...
Flyfabrikantene og flyselskapene er vingeskutt for tiden. Corona-pandemien og regjeringernes strenge reiserestriksjoner har fjernet store deler av etterspørselen etter flybilletter og dermed også nye fly. Men konkurransen om å utvikle nye og mer klimavennlige fly er ikke stoppet opp....
- Smitteverntiltak og nedgang i billettinntekter har rammet mange transportvirksomheter i Norge hardt. Samtidig er vi avhengige av et godt persontransporttilbud for å holde hjulene i gang. De fylkeskommunale kollektivselskapene og Sandefjord Lufthavn står overfor store økonomiske utfordringer, og...
For høsten 2020 foreslår regjeringen å opprette en egen kompensasjonsordning på inntil 1 milliard kroner for reiselivsbedrifter med stort omsetningsfall. Reiselivet får dessuten 250 millioner kroner mer til omstilling, og det foreslås en egen tilskuddsordning for kommunene på 200...
Nå har Flytoget introdusert en ny billettype. Perfekt for deg som skal en snartur til Gardermoen for å møte reisende eller av andre grunner trenger å returnere innen 3 timer. For med den nye billettypen betaler du for turen...
Regjeringen foreslår endringer i lånegarantiordningen for luftfart for å bedre tilpasse ordningen til flyselskapene. Ordningen forlenges ut 2020 og dermed legger vi til rette for at flere flyselskaper kan benytte seg av den. – Situasjonen for luftfarten i dag er...
Virke forventer at regjeringen under pressekonferansen kl. 10 mandag kommer med tiltak som sikrer hjelp og forutsigbarhet til bransjene som lever av å samle mennesker, som reiseliv, event, messer, kultur og servering. Denne bransjen venter å miste 2 av...
– Det har helt siden mars vært viktig for regjeringen å sikre et godt flytilbud over hele landet. Det er lange avstander i Norge og for mange er fly som kollektiv å regne. Gjennom at vi nå forlenger kjøpet...