Foto: Cato Lien

Da SAS piloterne valgte å streike våren 2019 måtte SAS kansellere et meget stort antall avganger i de syv dagene streiken varte. SAS mener at disse kanselleringene skyldes «ekstraordinære omstendigheter», men en EU domstol har nå et annet syn på saken. EU Domstolen mener ikke at omstendighetene var ekstraordinære. Dermed kan pilotenes streik nå resultere i en enda større økonomisk krise hos SAS.

Dagens melding fra EU Domstolen kan være et kjempestort bombenedslag i økonomien i det kriserammede flyselskapet, SAS. Ikke nok med at selskapet er ekstremt hardt berørt av Corona-restriksjoner, stengte grenser og en sønderbombet økonomi som resultat, så fastslår EU domstolen at pilotstreiken ikke var en ekstraordinær omstendighet.

Dagens melding fra EU domstolen går dog stikk imot hva generaladvokat ved EU domstolen, Priit Pikamäe, kom frem til for en ukes tid siden. Pikamäe skrev i et forslag til dommen at en streik i prinsippet var å betrakte som en ekstraordinær omstendighet.

Det var flykompensasjonsfirmaet AirHelp som hadde brakt inn saken for EU domstolen.

I første omgang hadde AirHelp brakt saken inn for en svensk domstol som uttrykte tvil om hvordan EU regelverket skulle tolkes i dette tilfellet. Etter svenske regler skal et streikevarsel ikke gis mer enn én uke før ikrafttredelse, men skal flyselskapet ifølge EU261-reglerne unngå å betale kompensasjon, skal de avlyse to uker før avreise – med mindre det er snakk om ekstraordinære omstendigheter. Dermed hadde SAS altså ingen mulighet for å kansellere flyavgangene tidsnok for å unngå kompensasjonskrav.

EU Domstolens vurdering er dog ikke en endelig dom. En dom i saken skal avgjøres ved nasjonale domstoler.

Pilotstreik kan koste SAS enorme summer

Da SAS pilotene valgte å streike i 2019 fikk omkring 380 000 flypassasjerer kansellert deres reise med SAS. Ikke nok med at det kostet SAS enorme summer å tilbakebetale disse flybillettene samt ombooke til andre flyselskaper, så kan det altså vise seg at pilotenes streik kan bli et enda større bombenedslag i SAS-økonomien – nå to år senere.

EU domstolen mener nemlig ikke at streiken kan betraktes som en «ekstraordinær omstendighet» og dermed mener de også at passasjerene har krav på kompensasjon i forhold til EU261-reglene. Disse reglene gir passasjerene rett til å motta et kontantbeløp som kompensasjon utover tilbakebetaling av flybilletten hvis kanselleringen skjer innenfor 14 dager før avreise og det ikke er snakk om ekstraordinære omstendigheter.

SAS har vurdert at det kan være snakk om kompensasjoner på opp til 1,2 milliarder kroner hvis de ender med å tape saken.

Det er verd å merke seg at EU domstolen ikke dømmer i selve saken om kompensasjon, men utelukkende avgjør det prinsippielle i hvordan EU lovgivningen skal tolkes. Selve rettsakene om eventuell kompensasjon skal avgjøres i nasjonale domstoler.

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here