Boeing 737-MAX8 . Foto: Boeing

Siden den tragiske ulykken med Ethiopian Airlines i mars i år, har Boeings nye 737MAX fly hatt flyforbud over hele verden. Men nå beskyldes Boeing for å ha kjent til problemene med flyet lenge før en annen fatal ulykke i oktober 2018. 

I følge CNN, så indikerer dokumenter fra Boeing at flyprodusenten kjente til problemene med Boeing 737MAX flyet allerede innen den første fatale ulykken med Lion Air i oktober 2018, men de bestemte seg for å ikke gjøre noe med problemet umiddelbart.

Boeing har – i følge mediet – tidligere innrømmet at et advarselsystem som muligvis kunne ha forhindret ulykkene – ikke var aktivt på alle fly av typen. Men ny informasjon som ble offentliggjort søndag beskriver en problematisk tidslinje for hvor lenge ansatte hos Boeing har vært klar over problemene innen de rent faktisk bestemte seg for å gjøre noe med det.

I en uttalelse søndag sier Boeing at softwareproblemet ikke direkte har hatt innflytelse på flyets sikkerhet og operasjon.
Det vites ikke om den manglende advarselsfunksjonen har spilt en rolle i de to fatale ulykkene hos Lion Air og Ethiopian Airlines som kostet 346 mennesker livet. Men advarselssystemet kunne ha advart piloter om en feil i en sensor.
Ved begge ulykker viser innledende undersøkelser at en feil i en såkalt “angle of attack” sensor kan ha vært årsak til ulykkene.
Boeing sier selv at deres toppledelse og amerikanske myndigheter (FAA) ikke kjente til dette problemet før etter ulykken hos Lion Air i fjor.
Hverken Boeing eller FAA tok initiativ til å sette flyet på bakken eller lage større sikkerhetsendringer før etter den andre ulykken hos Ethiopean Airlines i mars i år. Etter denne ulykken bestemte myndigheter over hele verden at flyet skulle ha flyforbud inntil de kunne bekrefte at flyet var sikkert å fly med.
Den såkalte “Angle of attack” indikator virket kun på flyet hvis flyselskapet hadde valgt å kjøpe denne muligheten i tillegg og var altså ikke en del av flyets standard sikkerhetsutstyr.
Boeing sier – i følge CNN – at advarselsfunksjonen ikke var nødvendig for å fly flyet sikkert. Men tidligere Boeing teknikere og luftfartsanalytikere som CNN har intervjuet kritiserer Boeings originale software for kun å være avhengig av data fra en sensor – og påstår at disse er sårbare overfor defekter. Grunnleggende strider det også mot sikkerhetskulturen i luftfarten hvor så godt som alle systemer er redundante så det alltid er en backup hvis noget skulle feile.
Boeing laget dessuten heller ingen testflyvning for å undersøke hvordan flyet oppførte seg hvis den ene sensor feilet.
CNN skriver likeledes at Boeing i 2017 – etter leveringen av Boeing 737MAX var begynt – identifiserte at flyets software ikke oppførte seg optimalt. Selv deretter bestemte Boeing ingenører ikke straks å rette problemet, men i stedet ble det vurdert at den eksisterende funksjonalitet var akseptabel inntil den neste planlagte oppdateringen av softwaren kom.
En uke etter Lion Air ulykken tilføyet Boeing en linje i et såkalt flydyktighetdirektiv til FAA hvor de skrev at “angle of attack indikatoren” var et frivillig ekstrakjøp for flyselskapene. Det er ikke klart om Boeing ga beskjed til flyselskapene om problemet på dette tidspunktet. Boeing nedsatte også et “Safety Review Board” som skulle undersøke om om det manglende advarselssystemet på visse 737MAX var et sikkerhetsproblem.
Boeing har uttalt at de utgir en oppdatering til softwaren som implementerer den såkalte “Angle of attack disagree alarm” som standard. Når flyet igjen blir satt i service vil alle 737MAX ha denne alarmen innstallert og utover det vil det stadig være frivillig for flyselskapene om de vil kjøpe en “Angle of attack indikator” som ekstra.
Flyselskaper som tidligere har kjøpt flyet uten denne ekstra funksjonaliteten vil ha mulighet for å aktivere “Angle of attack disagree alarmen” etterfølgende.

Følg også FinalCall.travel på Facebook for så går du ikke glipp av de viktigste nyhetene!

Husk at du kan bli medlem av våre lukkede Facebook-gruppe for alle som reiser mer enn gjennomsnittet. For å bli medlem er det et krav at du reiser ofte og at du svarer på de tre spørsmålene vi stiller deg ved innmelding. Meld deg inn i Frequent Traveler Norge her.

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here