Foto: Samferdselsdepartementet/ Olav Heggø

– Vi har full framdrift i planleggingen av flytting av Bodø lufthavn. Prosjektet går nå inn i en forprosjektfase, som skal ta utgangspunkt i en samtidig flytting av terminalen og rullebane. En slik flytting vil medvirke til en positiv byutvikling i Bodø og gi gode ringvirkninger i hele regionen, sier samferdselsminister Knut Arild Hareide.

Samferdselsdepartementet har nå bestemt at planleggingen av flyttingen av Bodø lufthavn skal fortsette i en forprosjektfase. Den videre planleggingen skal ta utgangspunkt i en samtidig flytting av rullebane og terminalen (alternativ 1 e) i Avinors skisseprosjekt. Dette er i tråd med tilrådingene fra Avinor og Bodø kommune.

Spleiselag mellom staten, Avinor og et lokal bidrag

– For å sikre framdrift i dette prosjektet, vil vi i planleggingen videreføre det gode samarbeidet mellom staten, Avinor og kommunen. Her vil finansiering være et sentralt tema som det er viktig at partene blir enige om, sier samferdselsministeren.

I behandlingen av Nasjonal transportplan 2018–2029 våren 2017, stilte Stortinget seg bak regjeringens forslag om å flytte Bodø lufthavn om lag en kilometer sør­vestover for å sikre areal til videre byutvikling.

Det er lagt opp til å finansiere flyttingen som eet spleiselag mellom staten, Avinor og et lokalt bidrag. Avinor la høsten 2019 fram et skisseprosjekt med fem ulike utbyggingsalternativer for den nye flyplassen. De ulike utbyggingsalternativene og Avinors egenfinansiering har vært gjennom en ekstern kvalitetssikring (KS1).

Følg også FinalCall.travel på Facebook for så går du ikke glipp av de viktigste nyhetene!

Husk at du kan bli medlem av vår lukkede Facebook-gruppe for alle som reiser mer enn gjennomsnittet. For å bli medlem er det et krav at du reiser ofte og at du svarer på de tre spørsmålene vi stiller deg ved innmelding. Meld deg inn i Frequent Traveler Norge her.

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here