Foto: Avinor

Miljøvennlige energiløsninger på Svalbard lufthavn.

Vindmøller og solceller skal erstatte noe av energiforbruket Avinor får fra kullkraft på Svalbard.  Lufthavna har kommet langt i arbeidet med å nå dette målet.​

Fra solceller til vindkraft
I 2018 begynte planleggingen for etablering av vindkraft både på flyplassen og på flynavigasjonsanlegget på Torfjellet. Lufthavnen har fra før etablert solcelleanlegg, som har produsert tilsammen 120 000 kWt.

– Prosjektet med utbygging av solceller kom i gang i 2016, og det er initiert av Avinor Svalbard lufthavn. Det var mye skepsis både lokalt på Svalbard, og delvis også blant leverandører, men vi har nå bevist at det kan produseres solcellekraft også på Svalbard, forteller lufthavnsjef Carl Einar Ianssen.

– I sommer kom vindmøllen på Torfjellet på plass, og vi fikk også godkjent søknad for etablering av vindmølle på flyplassen. De møllene som nå monteres kan ikke sammenlignes med de som monteres på fastlandet, hverken i størrelse eller i kapasitet, men de er såpass store at de representerer en god test for bruk av vindmøller på Svalbard, forklarer Ianssen.

Nullutslippsambisjon i konsernet
– For Avinors egen drift har vi en ambisjon om nullutslipp innen 2030.  Svalbard lufthavn blir spesielt synlig i Avinors klimaregnskap i og med at både fjernvarme og elektrisitet kommer fra kullkraftverk, det er derfor viktig å iverksette tiltak som reduserer dette. Jeg er imponert over arbeidet som gjøres med dette lokalt, sier konsernsjef i Avinor og styreformann for Svalbard lufthavn AS, Dag Falk-Petersen. ​

Følg også FinalCall.travel på Facebook for så går du ikke glipp av de viktigste nyhetene!

Husk at du kan bli medlem av våre lukkede Facebook-gruppe for alle som reiser mer enn gjennomsnittet. For å bli medlem er det et krav at du reiser ofte og at du svarer på de tre spørsmålene vi stiller deg ved innmelding. Meld deg inn i Frequent Traveler Norge her.

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here