Avinor lyser nå ut kontrakter innen kiosk og servering (Foto: Catchlight/Avinor)

Avinor lyser nå ut kontrakter innen kiosk og servering til en samlet verdi av i underkant 1 milliard kroner over en periode på fem år. Tilbudskonkurransen gir både små og store aktører mulighet til å drive virksomhet på seks av Avinors regionale flyplasser.

Anbudet omfatter til sammen 20 arealer på flyplassene i Tromsø, Alta og Evenes, Ålesund, Molde og Kristiansund. Totalt 7 kontrakter lyses ut.

– Dette er en anbudsrunde som er viktig for både Avinor, partnere og passasjerer, og som bidrar til regional verdiskapning og sysselsetting på og rundt lufthavnene, sier Joachim Lupnaav Johnsen, konserndirektør for kommersiell utvikling i Avinor.

Kontraktene har varighet på inntil 5 år, og det er lagt inn risikoreduserende mekanismer som gjør kontraktene attraktive for tilbyderne. Blant annet kreves det ikke lenger fastleie på utsalgsarealer, kun omsetningsbasert leie og driftskostnader.

Kan sette regionalt særpreg på lufthavnen

Det er en målsetting å tiltrekke seg attraktive og bærekraftige konsepter som appellerer til både lokale og tilreisende passasjerer, og som bidrar til å støtte opp om lufthavnenes regionale identitet. Avinor ser derfor etter partnere som kan representere regionen, og håper også å kunne tiltrekke seg lokale aktører.

Lufthavnens regionale identitet og atmosfære skal bidra til å styrke passasjeropplevelsen, og fremme den gode reisefølelsen. Vi håper å få interesse fra lokale aktører til konkurransen, og tror også at de vil oppleve at det er spennende å få mulighet til å sette sitt lokale preg på den lokale lufthavnen. Det kan potensielt bety mye for både lufthavnen og for markedsføringen av lokale aktører, avslutter Lupnaav Johnsen.

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here