Arbeid i sporet. Foto: Marianne Henriksen, Bane NOR

Over deler av det sentrale Østlandsområdet skal det i påsken gjøres vedlikehold og fornyelse av jernbanen. Hovedbanen, Drammenbanen/Askerbanen og Østfoldbanen (Østre og Vestre Linje) blir berørt. Også Dovrebanen og Nordlandsbanen påvirkes.

Målet med arbeidet i de togfrie periodene er å skape et bedre togtilbud med færre forsinkelser, kortere reisetid og flere avganger. For deg som reisende betyr det at du må velge andre reisemåter. Derfor gjøres arbeidet når det er færre pendlere, som blant annet i helger og ferier. Samarbeidet med togselskapene og de andre transportaktørene er en viktig del av planleggingen og helheten, slik at de som reiser skal få en best mulig opplevelse.

Oppgradering av sporene, bygging av nye stasjoner og dobbeltspor, og ikke minst forbedring av signalsystemene, er noen av de viktigste oppgavene Bane NOR gjør i de togfrie periodene.

Alternativ transport i påsken 2021

Årets påskearbeid påvirker de reisende mot Asker og Drammen og på Hovedbanen gjennom hele påskeuken. For Østfoldbanen starter arbeidet natt til torsdag 1. april.
I løpet av 2. påskedag kjører alle togene som normalt igjen.
Togselskapene setter opp alternativ transport på strekningene som blir berørt. Vær oppmerksom på at reisen kan ta lenger tid og kreve flere bytter underveis enn det som er normalt. I tillegg kan avgangstidene for alternativ transport avvike fra ordinær avgangstid. Når det gjelder smitteverntiltak, følges disse på samme måte som ved ordinær trafikk.
For oppdatert informasjon om din reise; se reiseplanleggerne til Entur, Ruter, Vy, Go-Ahead, Flytoget og SJ Norge.

Arbeid på T-banen og i Vålerengtunnelen kan påvirke din reise

Fra 31. mars til 5. april blir det utført arbeid på T-banen i Oslo mellom Majorstua og Grønland. Hvordan det påvirker din reise finner du mer informasjon om i Ruters reiseplanlegger og app.

I Vålerengtunnelen er det sørgående løpet stengt på grunn av arbeid i tunnelen. Arbeidene blir ferdig sommeren 2021. Mer informasjon finner du hos Statens Vegvesen – https://www.vegvesen.no/vegprosjekter/tunneleroslo 

Her skal det pågå arbeid på jernbanen i påsken 2021:

Hovedbanen:
25. mars til 5. april kl. 10.00: Stengt mellom Oslo S og Lillestrøm for lokaltog (L1).

I påsken skal det på plass et nytt signalsystem på Bryn stasjon som gjør at vi må stenge for togtrafikk.

Drammenbanen/Askerbanen:27. mars til og med 4. april: Stengt mellom Asker og Drammen.

Rehabiliteringen av den 10,7 km lange Lieråsen tunnel fortsetter, i tillegg skal kontaktledningsanlegget mellom Lier og Brakerøya fornyes. Dette arbeidet er viktig for å opprettholde driftssikkerhet og punktlighet resten av året.

Drammen stasjon/ Vestfoldbanen:
4 april er det i tillegg stengt fra Drammen til Gulskogen og Drammen til Sande.

Bane NOR er i gang med et stort utbyggingsprosjekt i Drammen og på Vestfoldbanen. Det skal bygges nytt dobbeltspor fra Drammen til Kobbervikdalen som vil gi kortere reisetid og flere avganger på Vestfoldbanen. I forbindelse med denne utbyggingen starter vi i påsken med forberedende arbeid ved Drammen stasjon.

Østfoldbanen:1.april til og med 4.april: Stengt fra Oslo S til Rygge og Oslo S til Kråkstad.

På Østfoldbanen benyttes påsken til både vedlikeholdsarbeid og til utbygging av blant annet Follobanen, som når den står ferdig, skal halvere reisetiden mellom Oslo og Ski. På Ski stasjon starter byggingen av nye plattformer og nytt reisetorg på østsiden.

Dovrebanen og Nordlandsbanen:
1. april til 4. april (midt på dagen): Stengt mellom Støren og Steinkjer

I Trøndelag kommer det 14 nye klimavennlige, bimodale motorvogntogsett som kan kjøre både på diesel og strøm. De nye togene har større kapasitet enn de gamle og vil gi plass til flere passasjerer. I påsken skal det gjøres  en rekke tiltak for å ta imot de nye togene.

Arbeid sommeren 2021

Også til sommeren skal det gjøres omfattende arbeid på Østlandet. Det kommer mer informasjon i løpet av mai, men her er tidsperiodene og banestrekningene der togtrafikken må stenges.

Uke 26 til og med uke 31:

Asker – Drammen: stengt fra 26. juni til og med 8. august

Lysaker- Sandvika: stengt fra 26 juni til og med 8. august for lokaltog (L1)

Oslo S – Asker – Drammen/Spikkestad: stengt fra 3. juli til og med 1. august

Drammen-Sande og Drammen-Gulskogen: stengt fra 3. juli til og med 21. juli

Oslo S – Ljan: stengt fra 26. juni til og med 23.juli

Oslo S – Rygge og Oslo S -Mysen/Rakkestad: stengt fra 24. juli til og med 8. august

Uke 32 og 33

Oslo S – Gjøvik: stengt fra 9. august til og med 19. august

Følg også FinalCall.travel på Facebook for så går du ikke glipp av de viktigste nyhetene!

Husk at du kan bli medlem av vår lukkede Facebook-gruppe for alle som reiser mer enn gjennomsnittet. For å bli medlem er det et krav at du reiser ofte og at du svarer på de tre spørsmålene vi stiller deg ved innmelding. Meld deg inn i Frequent Traveler Norge her.

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here