I en ny undersøkelse svarer annenhver nordmann at de kun flyr når det er absolutt nødvendig, og nesten halvparten kan tenke seg å betale mer for en flybillett med et flyselskap som investerer i redusert miljøpåvirkning. Dette viser flyselskapet KLMs årlige bærekraftundersøkelse, som kartlegger skandinavers holdninger til fly og bærekraft.

Dette er tredje året på rad at KLM gjennomfører sin skandinaviske bærekraftsundersøkelse. I løpet av disse årene har bærekraft innenfor luftfart og transport blitt et stadig mer diskutert tema.

82 prosent vil vurdere å fly mer miljøvennlig

Årets undersøkelse viser også at så mange som 82 prosent kan forestille seg å velge å fly med et flyselskap som investerer i redusert miljøpåvirkning, og 42 prosent av disse svarer «ja» på spørsmål om de ville betalt mer for en flybillett fra et slikt flyselskap.

– Dette viser at våre kunder er både oppleste på, og interessert i, luftfartens utfordringer i dag. Som et globalt flyselskap er KLM dedikert til å finne løsninger for en mer bærekraftig flytur. Økt tilgang til biodrivstoff i Norden er et av mange tiltak vi jobber for, sier Paul Terstegge, nord-Europeisk sjef for Air France-KLM.

De med størst sannsynlighet for å velge et flyselskap som investerer i redusert miljøpåvirkning er 18-29 åringene (41 prosent), men de er ikke like villige til å betale en høyere pris for flybilletten. I stedet er det i aldersgruppen 30-49 år som er mest villige til å betale mer for en billett med et grønnere flyselskap. Hver annen respondent i alderen 30-49 kan forestille seg å betale mer, mens tallet for den yngste gruppen er 35 prosent.

Om undersøkelsen

Undersøkelsen ble utført av Ipsos på vegne av KLM i slutten av desember 2018. Den ble gjennomført som en nettundersøkelse og består av et representativt utvalg på 1000 personer som bor i Norge i alderen 18-65 år. For å se figurene fra undersøkelsen, se vedlegg lenger ned.

Appendix Ipsos

1) Hvordan resonerer du rundt din flyreise? Du kan velge tre alternativer

Totalt 2018
Jeg flyr bare når jeg absolutt må 48%
Jeg flyr fordi det er billig 20%
Jeg flyr for å spare tid 62%
Jeg flyr fordi det er komfortabelt 31%
Jeg flyr ikke 3%
Annen anledning 9%
Vet ikke 2%

2) Hva innebærer en bærekraftig flyreise for deg?

Totalt 2018
Å fly med biodrivstoff 16%
Elektrifisering 9%
Klimavennlige måltider 1%
Fullt utnyttet kabinekapsitet (fullbookede flyreiser) 20%
Klimakompensasjonsprosjekt 5%
Drivstoffeffektive fly 29%
Annet 1%
Vet ikke 19%

3a) Ville du velge å fly med et flyselskap som investerer i redusert miljøpåvirkningen?

Totalt 2018
Ja 32%
Nei 8%
Kanskje 50%
Vet ikke 10%
18-29år 2018
Ja 41%
Nei 1%
Kanskje 52%
Vet ikke 10%
30-39år 2018
Ja 29%
Nei 11%
Kanskje 50%
Vet ikke 10%
40-49 år 2018
Ja 30%
Nei 10%
Kanskje 50%
Vet ikke 10%
50-65 år 2018
Ja 29%
Nei 10%
Kanskje 48%
Vet ikke 13%

3b) Ville du vært villig til å gjøre det selv om billettprisen var høyere?

Totalt 2018
Ja 42%
Nei 11%
Kanskje 45%
Vet ikke 2%
18-29år 2018
Ja 35%
Nei 11%
Kanskje 51%
Vet ikke 4%
30-39år 2018
Ja 47%
Nei 13%
Kanskje 39%
Vet ikke 1%
40-49år 2018
Ja 47%
Nei 13%
Kanskje 39%
Vet ikke 1%
50-65år 2018
Ja 44%
Nei 9%
Kanskje 46%
Vet ikke 1%

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here