Sådan ser KLM en realistisk klimaindsats i fremtiden

KLM CEO, Pieter Elbers. Foto: Flemming Poulsen

Klima, bæredygtighed og miljø er nogle af de store emner i medierne og offentligheden for tiden. Ikke mindst luftfarten får skyld for at bidrage meget til udledningen af drivhusgasser. Det betyder også at rigtigt mange flyselskaber har stor fokus på dette område. KLM er stærkt dedikerede til at gøre luftfarten mere bæredygtig, men mener også at man er nødt til at være realistisk når man sætter tiltag i værk.

Til et pressearrangement i Amsterdam tidligere på ugen, hvor FinalCall.travel var tilstede, så fortalte KLM-chef, Pieter Elbert, om de mange tiltag, som KLM gør for at gøre driften af flyselskabet mere bæredygtig i fremtiden. KLM’s klare holdning er at flyselskaberne og flyproducenterne har et stort ansvar for at formindske udledningen af klimagasser, forske i mere effektiv drift og ikke mindst genanvende f.eks. plastik m.v. Men han mener også at det er nødvendigt at man er realistisk.

“Hvis vi kigger tilbage på de seneste årtier i luftfarten, så bruger man idag ca. 30% mindre brændstof når man sammeligner nyere fly med ældre” siger KLM-chef, Pieter Elbers. “Luftfarten har allerede udviklet sig meget hurtigere på dette punkt end f.eks. bilbranchen” fortsætter han.

“Det er vigtigt at vi er realistiske og ikke glemmer, at der faktisk hele tiden sker forbedringer og at denne udvikling stadig fortsætter” understreger han.

Ifølge Elbers, så ser KLM at luftfartens fokus på bæredygtighed skal deles op i tre faser, hvis den skal være realistisk.

Frem til ca. 2025 skal fokus være på at CO2 kompensere samt benytte mere miljøvenlig biofuel i det omfang det er muligt. Denne fase løser ikke problemerne på langt sigt, men er medvirkende til at mindske klimaaftrykket, mens man udvikler nyere og bedre teknologier og ikke mindst får produktionsfaciliteter, som kan producere mere biofuel end i dag.

Inden 2030, så forventer han at der kommer flere, bedre og mere miljørigtige togforbindelser, som kan erstatte nogle af flyruterne på de korte ruter og føde passagerer ind til lufthavnene, hvor de så kan flyve videre på de lange ruter, hvor tog ikke er et alternativ. Tognettet tager dog lang tid om at blive udbygget og derfor er det ikke en løsning på kort sigt, men i stedet på mellemlang sigt.

Den store ændring i luftfarten ser han kommer omkring 2050, hvor man burde være klar med helt nye flytyper, som benytter langt mindre brændstof end i dag og måske endda også andre brændstoftyper.

Iflg. Elbers er det vigtigt at man er realistisk og fokuserer langsigtet. Det er mere relevant, hvis man vil have en bæredygtig branche i fremtiden.

Både KLM-chefen og chefen for AirFrance-KLM-gruppen, Ben Smith, sagde på en anden pressekonference i mandags, at de ikke så f.eks. el-fly, som en del af løsningen for luftfarten inden for nærmeste fremtid. Denne holdning bakkes også op af Emirates-chef, Tim Clark, som heller ikke ser elektriske fly, som en realistisk erstatning for dagens teknologi.

Ingen af dem mener at det er realistisk, at man kan producere batterier, som både kan holde lav nok vægt og indeholde energi nok til at være et realistisk alternativ til store langrutefly indenfor en overskuelig fremtid. AirFrance-KLM roser dog de flyselskaber, som tager ansvar og forsker i området – selvom de ikke selv tror på at elektriske fly er løsningen for branchen.

CO2-kompenserer og bruger biofuel på kort sigt

Hos KLM har investerer man store summer i alle tre tidshorisonter. Allerede nu har man fokus på at CO2-kompensere og benytte langt dyrere biobrændstof. KLM er f.eks. det første flyselskab, som investerer i anlæg, som kan producere større mængder af biofuel, som de kan bruge indenfor en overskuelig fremtid. Samtidigt var KLM også blandt de første flyselskaber til at blande biofuel i brændstoffet og benytte det på deres nuværende flåde. Men der findes ganske enkelt ikke biofuel nok for tiden til at det er en realistisk erstatning for fossile brændstoffer, så det er ikke – på kort sigt – en fuldværdig erstatning for fossile brændstoffer.

Investerer i fremtidens fly

Samtidigt investerer det hollandske flyselskab også store beløb i at forske i fremtidens fly. Sammen med universitetet i Delft, så forsker de i et helt nyt flydesign, som universitetet mener kan nedbringe brændstofforbruget med omkring 20% i forhold til dagens design. Her forventer man at kunne opnå den store besparelse blot ved at ændre aerodynamikken og designet på flykroppen. Lykkedes det samtidigt at udvikle mere effektive motorer, så vil besparelsen blive endnu større.

Det nye flydesign kalder de “Flying V” og flyet har et helt anderledes design end vi kender idag, som medvirker til en langt bedre aerodynamik. Forskerne bag projektet har også fokus på at udvikle en realistisk løsning, som kan erstatte dagens store fly og have lang rækkevidde. “Flying V” er derfor tænkt til at skulle sammenlignes med en Airbus A350 når det gælder passagertal, fragtkapacitet og rækkevidde.

Model af Flying V flyet, som kan spare 20% brændstof i forhold til dagens flytyper. Foto: Delft Universitet / KLM

Samtidigt er flyet designet, så det passer ind i den nuværende infrastrukter i lufthavnene og dermed kan bruge eksisterende gates, broer m.v.

Kræver at flyproducenterne er med

Man skal dog ikke forvente at se det nye fly transportere passagerer lige om hjørnet. Her er der tale om langsigtet forskning og det kræver at flyproducenterne også er med på idéen om at udvikle nye og bedre flydesign. Som Pieter Elbers understreger, så er flyselskaberne ikke dem, som producerer flyene, men er i praksis begrænset til at udnytte flyproducenternes fly bedst muligt. KLM har dog besluttet at aktivt indgå i disse forskningsprojekter for at påvirke producenterne i den rigtige retning. Universitetet forventer at have en mindre prototype af flyet klar til testflyvninger indenfor det næste år.

Flyskatter virker mod hensigten

AirFrance-KLM-chef, Ben Smith, er stærkt imod visse staters indførsel af flyskatter. Han mener det virker stik imod hensigten når man ikke øremærker pengene til at forske i forbedret flytransport. Han kritiserer bl.a. den franske regering for at tage pengene fra luftfarten og bruge dem på f.eks. togforbindelser og ikke på at investere i forbedringer i luftfarten. En tendens vi også ser i andre lande, som har indført flyskatter. Alene den varslede franske flyskat vil koste AirFrance-KLM over 60 mio. euro om året, som de hellere havde set blive brugt til at gøre luftfarten mere bæredygtig.

Efterspørgslen på flyrejser mindskes ikke

AirFrance-KLM ser ingen tegn på, at efterspørgslen efter flyrejser mindskes i fremtiden. Tværtimod. Heller ikke blandt den yngre målgruppe. Derfor mener både Ben Smith og Pieter Elbers, at det er vigtigt at fokusere på at udvikle teknologien, så branchen bliver mere bæredygtig i fremtiden. Men de mener også at det er vigtigt at man fokuserer på områder som er realistiske.

 

Følg også FinalCall.travel på Facebook, så går du ikke glip af de vigtigste nyheder

Husk at du kan blive medlem af vores lukkede Facebook-gruppe for alle, som rejser mere end gennemsnittet. Svar blot på de tre spørgsmål vi stiller dig ved tilmelding. Tilmeld dig Frequent Traveler Danmark her.

EFTERLAD ET SVAR

Please enter your comment!
Please enter your name here