Presset øges for at få ændret uforudsigelige rejserestriktioner

Kommentar: I foråret lukkede verden ned og over sommeren så vi lidt lys for enden af tunnelen da der blev lettet på de ekstremt strikse rejserestriktioner til nogle lande. Men her i efteråret har vi igen set verden lukke sig omkring os. Det har fået mange interessenter til at øge presset på regeringer om at gentænke de ekstremt strikse og uforudsigelige rejserestriktioner, som kan ende med at tage livet af store dele af rejsebranchen i hele verden. Der efterlyses samarbejde og fælles rejsevejledninger.

Danmarks Rejsebureau Forening har længe været yderst kritiske mod det danske Udenrigsministeries måde at håndtere rejsevejledninger på. De har været fortalere for at der laves regionale vejledninger, så det er muligt at rejse til områder med lavt smittetryk  og ikke nødvendigvis lukke ned for hele lande fordi der er lokale udbrud i enkelte og begrænsede områder.

Der er også stor uenighed lande i mellem om hvordan man håndterer rejsevejledninger, hvilket har medvirket til at reglerne er meget forskellige fra land til land. Nogle lande er ekstremt forsigtige og har strenge karantæneregler, mens andre er langt mere åbne. Det betyder i praksis at det er ekstremt svært at få overblik over hvilke regler som gælder, hvis man vil rejse.

At mange landes rejsevejledninger ændres fra dag til dag – eller fra uge til uge – gør det stort set umuligt at planlægge rejser mere end nogle få dage frem. I praksis betyder det at efterspørgslen på rejser er stort set forsvundet – selvom det faktisk er muligt at rejse til flere områder. Kunderne tør ganske enkelt ikke satse på at der pludseligt bliver indført rejserestriktioner med meget kort varsel. Kundernes usikkerhed skader rejsebranchen helt ekstremt. Deres eksistensgrundlag er stort set fjernet af disse restriktioner og rejsevejledninger.

EU vil have fælles rejserestriktioner

På europæisk plan, så er der også kommet forslag om at man laver fælles europæiske retningslinjer for rejserestriktioner.

Europakommissionen har udsendt et forslag til hvordan de mener man sikkert kan håndtere pandemien samtidigt med at man åbner op for rejser igen og sikrer rejse- og turisterhvervene i Europa. Erhverv, som mange lande er ekstremt afhængige af.

Læs også: Eu foreslår fælles rejserestriktioner – se forslaget her

I Europakommissionens forslag er der tale om langt mindre restriktive regler end mange lande praktiserer idag, hvilket kan give mening da vi er et andet sted i pandemien end i foråret. Europakommissionen vil erstatte mange af de nuværende restriktioner med et langt mere omfattende og effektivt testregime.

Idag kan man argumentere for at det ikke længere handler om at holde virus ude af landene – på samme måde som tidligere – da stort set alle lande i verden har virus indenfor grænserne. Derfor kan det give god mening at man nu kan åbne op for at rejse mellem lande, som har nogenlunde ensartet smittetryk.

Test i stedet for restriktioner

Også flyselskabernes brancheorganisation, IATA, presser på for at få ændret de nuværende restriktioner og erstattet dem med hurtige test i lufthavnene, så de folk der ikke er smittede – og dermed ikke er en risiko – igen kan rejse til flere lande end idag.

Spanien vil have rejsekorridorer og test

Denne model lægger et land som Spanien sig også op af. I Spanien arbejder man på at lave rejsekorridorer med andre lande og tilbyde de rejsende test ved ankomst og gratis forsikring, som skal dække udgifter forbundet med Corona. Sidstnævnte skal hjælpe passagererne med at rejse trygt når mange rejseforsikringer bidrager til at mindske rejselysten ved at ekskludere dækning for Corona-relaterede udgifter.

Stort set alle interessenter – samt Europakommissionen og flere lande – presser på for at få åbnet op for flere rejser. Det er stort set blot enkelte landes regeringer og myndigheder, som lukker sig om sig selv og ikke arbejder på fælles regler for at håndtere den nye situation befolkningerne og rejsebranchen befinder sig i.

Tid til nytænkning

At pandemien stadig er iblandt os – og vil være det en god stund fremover – er der ingen tvivl om. Derfor er det måske også på tide, at politikere finder nye måder at håndtere rejsevejledninger på og åbner verden op med modeller, som gør at vi kan rejse, mens vi naturligvis stadigvæk passer på os selv og andre.

Vi er et andet sted i pandemien nu end i foråret. Der er langt større viden om virus, behandlingsformerne er bedre og andelen af personer som bliver alvorligt syge eller dør falder i langt de fleste lande.

At fraråde rejser til områder, som har minimal smittespredning, blot fordi der er lokale udbrud i en hel anden del af landet giver ikke meget mening. Målet må være at begrænse smittespredningen og ikke at forhindre folk i at rejse eller lukke verden – samt økonomien – ned.

Millioner af mennesker verden over har – eller risikerer – at miste jobbet når rejse- og turistbranchen de facto bliver lukket ned af regeringers rejserestriktioner.

Luftfarten bidrager kraftigt til økonomien

Luftfarten og rejsebranchen bidrager i stort omfang til økonomien i verden. Ifølge en rapport fra 2015 lavet af Copenhagen Economics i samarbejde med Dansk Luftfart, så bidrager luftfarten med op til 100 mia kroner til dansk BNP via direkte og indirekte bidrag. Det svarer til 5,4% af BNP. Samtidigt understøtter dansk luftfart 150.000 danske arbejdspladser.

Så længe man praktiserer uforudsigelige og ekstremt kraftige rejsevejledninger, så smider man dette økonomiske bidrag og mange arbejdspladser ud med badevandet og erstatter det i stedet med store tilskud og redningspakker til branchen og de mange folk som mister deres jobs og livsgrundlag.

Rejser ikke den store smittespreder

Når vi lytter på sundhedsmyndighedernes forklaringer om hvor den nuværende smittespredning kommer fra, så nævnes heller ikke rejser med ét ord. Vi har stort set ikke hørt eksempler på at det er flyrejsende som spreder smitten, men derimod unge og festglade mennesker eller store private forsamlinger. Tværtimod, så viser amerikanske undersøgelser at ansatte i luftfarten bliver smittet i langt mindre omfang end gennemsnittet. Ganske givet p.g.a. de mange tiltag branchen har taget for at undgå smittespredning.

Derfor kan det også undre at det er rejser, som rammes aller hårdest af restriktioner.

Midlertidig løsning

Indtil vi har en vaccine mod Covid-19, så bør regeringer og myndigheder gentænke den nuværende måde at håndtere rejsevejledninger på. At følge IATA’s forslag om at teste i større omfang, som kan erstatte de strikse og uforudsigelige restriktioner er et godt sted at starte. Man kan måske gå endnu længere og tillade rejser mellem lande med nogenlunde samme smittetryk.

Europakommissionens forslag virker ganske fornuftigt og gennemtænkt. Det er trods at baseret af feedback fra europæiske sundhedsmyndigheder og eksperter og bygger på at man som udgangspunkt åbner for rejser og fjerner karantæneregler i hele Europa. Samtdigt indfører man krav om test i langt større omfang end idag, så raske mennesker ikke forhindres i at rejse og vi kan få gang i rejsebranchen og erhverslivet igen.

Læs også: De rejsende er tilfredse med sikkerheds- og sundhedstiltag i luftfarten

Man kan undre sig over, at vi indenfor så mange andre områder har fælles EU-regler, men når det kommer til en global pandemi, så kører alle lande deres helt egne regimer og ser ikke ud til at samarbejde eller koordinere i det hele taget.

Myndighederne og politikerne burde arbejde for at åbne så meget som muligt, så rejsebranchen kan begynde at tjene lidt penge igen – fremfor at basere deres overlevelse på statslige støttepakker. De burde arbejde for at vores frie bevægelighed genetableres fremfor at forhindre den.

Rejsevejledninger skræmmer kunder væk og fjerner tillid

De nuværende rejsevejledninger skræmmer kunderne væk og fjerner tilliden hos forbrugerne – specielt pga. uforudsigeligheden og den manglende logik i at der frarådes rejser til regioner, som har langt lavere smittetryk end vi har nationalt.

Med fælles front så burde vi stå meget stærkere for at begrænse smitten og holde hånden under millioner af arbejdspladser og økonomien. At lande lukker sig om sig selv og laver ukoordinerede vejledninger og restriktioner strider ganske enkel mod sund fornuft når der er tale om en pandemi, som har ramt hele verden og ikke bryder sig om grænsebomme. I stort set alle andre henseender er der bred enighed om at samarbejde og fællesskab stiller os stærkt. Hvorfor gælder det pludseligt ikke længere når der er tale om en pandemi?

Læs også: Lad os få åbnet grænserne hurtigst muligt

 

Følg også FinalCall.travel på Facebook, så går du ikke glip af de vigtigste nyheder

Husk at du kan blive medlem af vores lukkede Facebook-gruppe for alle, som rejser mere end gennemsnittet. Svar blot på de tre spørgsmål vi stiller dig ved tilmelding. Tilmeld dig Frequent Traveler Danmark her.

EFTERLAD ET SVAR

Please enter your comment!
Please enter your name here