Københavns Lufthavn vil nedlægge 650 stillinger

Foto: Københavns Lufthavn

Det går langsomt for luftfarten at vende tilbage mod mere normale forhold. Det har fået de fleste flyselskaber til at gennemføre store nedskærings- og fyringsrunder. Nu følger Københavns Lufthavn efter og nedlægger 650 stillinger for at tilpasse sig den nye virkelighed.

Københavns Lufthavn har hidtil holdt sig tilbage med at afskedige ansatte og i stedet benyttet de statslige lønpakker. Men nu kan de ikke længere forsvare at have langt flere ansatte end der er behov for.

Derfor vil lufthavnen i de kommende uger indlede drøftelser med tillidsrepræsentanter for at skære 650 af lufthavnens i alt 2.600 fuldtidsstillinger.

Selv om flere lande er begyndt at åbne for grænserne og tillade rejser, står det klart, at 2020 vil blive et år med markant færre flyrejser. Både erhvervs- som ferierejser forventes at ligge væsentligt under tidligere års niveau i en meget lang periode frem. Baseret på bl.a. internationale trafikprognoser, er det Københavns Lufthavns vurdering, at der sandsynligvis vil gå et stykke tid, før flytrafikken globalt vil vende tilbage til niveauet før coronakrisen.

Københavns Lufthavne har over de seneste måneder derfor gennemført en række både operationelle og investeringsmæssige besparelser med henblik på at tilpasse omkostningerne til det aktuelle aktivitetsniveau. Som omtalt i selskabsmeddelelse af 25. juni 2020 er der således igangsat besparelser for samlet set op mod DKK 950 mio. i indeværende år. Dette skal ses i forhold til, at CPH i 2019 omsatte for DKK 4,3 mia.

Coronakrisen bliver langvarig for luftfarten

Københavns Lufthavne har undervejs i krisen haft en klar målsætning om at bevare så meget aktivitet og så mange arbejdspladser som muligt. Derfor har de bl.a. benyttet den lønkompensationsordning, som den danske regering har aftalt med arbejdsmarkedets parter. Op mod 2.200 medarbejdere, svarende til 1.600 fuldtidsstillinger, har været henholdsvis hjemsendt og på arbejde i en rotationsordning, som har bidraget til at fastholde medarbejdernes kompetencer og tilknytning til lufthavnen. Samtidig har lønkompensationsordningen givet lufthavnen tid og mulighed for at få et bedre beslutningsgrundlag for, hvordan virksomheden bedst muligt tilpasser sig den nye virkelighed.

Det står nu klart, at coronakrisen for luftfarten bliver langvarig, og samtidig udfases lønkompensationsordningen. Aktuelt overstiger omkostningerne ved at holde lufthavnen i drift betydeligt de meget begrænsede indtægter hver måned. Københavns Lufthavne havde i første halvår et samlet underskud før skat på 227 mio. kroner, og forventningen er, at andet halvår vil udvise et underskud, der er større end i første halvår.

Lufthavnen forventer, at der som led i besparelserne skal nedlægges 650 stillinger på tværs af lufthavnens funktioner. Hvis stillingerne som påtænkt bliver nedlagt, vil det bidrage til at reducere lufthavnens årlige driftsomkostninger med cirka 325 mio. kroner.

Følg også FinalCall.travel på Facebook, så går du ikke glip af de vigtigste nyheder

Husk at du kan blive medlem af vores lukkede Facebook-gruppe for alle, som rejser mere end gennemsnittet. Svar blot på de tre spørgsmål vi stiller dig ved tilmelding. Tilmeld dig Frequent Traveler Danmark her.

EFTERLAD ET SVAR

Please enter your comment!
Please enter your name here