Genstartsteam skal hjælpe dansk luftfart gennem Corona-krisen

Foto: Københavns Lufthavn

Eksportvirksomheder og  luftfarten i særdeleshed har brug for hjælp til at komme igennem Corona-krisen. Derfor har regeringen i samarbejde med erhverslivet i Danmark nedsat otte genstartsteams, som skal bidrage med løsninger til at komme igennem krisen. Et af disse teams skal fokusere på dansk luftfart.

Regeringen og erhvervslivet har dannet otte genstartsteams, der skal hjælpe det danske erhvervsliv gennem coronakrisen. Dansk luftfart tegner sig for et af disse teams. Claus Lassen fra Aalborg Universitet, der til daglig forsker i luftfart, bliver en del af dette team.

Han håber at teamet kan være med til at fastholde det internationale rutenetværk og sikre Københavns Lufthavn som knudepunkt.

”Jeg håber, at jeg med den flyforskning, vi udfører på Aalborg Universitet, blandt andet i Innovationsfondsprojektet Airport City Futures, kan være med til at fastholde flyinfrastrukturen i Danmark. Det er helt afgørende for de danske eksportvirksomheder, at vi sikrer Københavns Lufthavn som internationalt knudepunkt. Københavns Lufthavn er en åben dør til det globale marked for det danske erhvervsliv, der gør det muligt at eksportere fra Riga til Rio i en helt anden grad, end landets størrelse ellers berettiger til.” siger Claus Lassen.

Han fortsætter:

” Der er brug for, at vi holder hånden under dansk eksport, indtil der er en covid19-vaccine. Jeg håber derfor, at vi kan skabe nogle støttesystemer, der på kort sigt kan fastholde det internationale rutenetværk i Danmark. På den lange bane mener jeg, at vi skal understøtte udviklingen af Danmark som en grøn luftfartsnation, i forhold til det klimapartnerskab som luftfartssektoren og regeringen allerede har søsat.”

De nedsatte genstartsteams får til opgave navnligt at optegne, hvilke udfordringer og muligheder eksportvirksomhederne i den pågældende branche står over for, samt identificere mulige løsninger på den korte bane, der kan styrke branchens eksportmuligheder. Der er afsat 485 mio. kr. i 2020 til at gennemføre anbefalingerne fra de forskellige genstartsteams.

Luftfarten er vigtig

Et af de centrale områder for genstartsarbejdet er luftfart. Luftfartssektoren i Danmark spiller en væsentlig rolle for dansk samfundsøkonomi. Det er både i form af den aktivitet og indkomst, som genereres i luftfartssektoren, og i form af de afledte økonomiske effekter fra den nationale og internationale tilgængelighed, som luftfartssektoren har på resten af økonomien.

Flyforbindelser til omverdenen skaber en international tilgængelighed, der understøtter dansk erhvervsliv og særligt de eksportrettede brancher. Bedre tilgængelighed muliggør face-to-face interaktion imellem mennesker og skaber derved bedre muligheder for international handel. Det forbedrer erhvervslivet muligheder for samarbejde, vidensdeling og informationsudveksling, samt tiltrækning af kvalificeret udenlandsk arbejdskraft.

Samlet set vurderes luftfartssektoren at understøtte en betydelig samfundsøkonomiskværdiskabelse på omkring 30 mia. kr. via direkte og indirekte effekter.

Det vurderes, at 20-30 pct. af den samlede værdi af Danmarks eksport transporteres via luftfart. Hyppige flyforbindelser til store knudepunkter har stor betydning for særligt de dele af dansk erhvervsliv, som producerer varer af højværdi til udlandet.

Formand for luftfartens genstartsteam er Simon Pauck Hansen, som også er chef i SAS.

Følg også FinalCall.travel på Facebook, så går du ikke glip af de vigtigste nyheder

Husk at du kan blive medlem af vores lukkede Facebook-gruppe for alle, som rejser mere end gennemsnittet. Svar blot på de tre spørgsmål vi stiller dig ved tilmelding. Tilmeld dig Frequent Traveler Danmark her.

EFTERLAD ET SVAR

Please enter your comment!
Please enter your name here