Demonstration mod ny organisation på SAS hovedkontoret

Foto fra Twitter

SAS har præsenteret deres planer for en ny struktur, som bl.a. inkluderer at mange ansatte, som tidligere er fyret eller gået på orlov, ikke får deres jobs igen. Derimod vil fremtidig vækst ske i nyoprettede selskaber med betydeligt ændrede løn- og arbejdsvilkår. Tidligere ansatte og deres fagforeninger raser over konstruktionen, som de mener er en omgåelse af den skandinaviske model på arbejdsmarkedet. Utilfredsheden viste de ved en demonstration på SAS hovedkontoret tidligere i denne uge.

“Staten ville redde jobbene – SAS afviser os”

“We were travelers”

“Red vores jobs”

“Skattepenge flyver udenlands”

“Anko, Keep it Scandinavian”

“Tænk om – gør ret”

#notmySAS

Det var nogle af de budskaber, som fyrede SAS-piloter havde skrevet på bannere og skilte da de demonstrerede mod SAS ledelsens planer om at opsplitte flyselskabet i flere produktionsenheder på SAS hovedkontor i Frösundavik i denne uge.

Med oprettelsen af SAS Connect (det nuværende SAS Ireland) og et nyt SAS Link, som skal flyve med nye mellemstørrelse fly, så forsøger SAS at etablere en billigere produktionsplatform i fremtiden. Nuværende samt tidligere ansatte samt deres fagforeninger raser over modellen, som de kalder for social dumping og en omgåelse af den skandinaviske model på arbejdsmarkedet. Kritikken rettes både mod SAS ledelsen, men også mod den konkurrerende fagforening, FPU, som beskyldes for svække de ansattes rettigheder og ødelægge det skandinaviske arbejdsmarked.

Konflikten skærpes

Konflikten mellem SAS ledelsen og de ansatte nåede tirsdag nye dimensioner på SAS hovedkontoret i Frösundavik, hvor omkring 100 ansatte fra Sverige og Norge viste deres utilfredshed med planerne ved at demonstrere med bannere og skilte inde på hovedkontoret. Det skriver den svenske avis Expressen, som også kunne fortælle at der blev tilkaldt politi til hovedkontoret – på trods af at demonstration foregik fredeligt.

“SAS’ agerende er forkastelig” siger Martin Lindgren, som er ordførende i Svensk Pilotforening. “Piloter, som har været ansat i SAS i over 20 år smides ud og opfordres til at søge deres egne jobs via et påstået bemandingsselskab. Det er et groft brud på den svenske model” fortsætter han.

Baggrunden for utilfredsheden er at store dele af de SAS-ansatte er blevet fyret eller har valgt at gå på frivillig orlov under Corona-krisen. Når SAS nu igen skal opskalere produktion, så tilbydes disse ansatte ikke deres jobs igen.

Hjalp SAS økonomisk, men mister nu jobbet

I mange tilfælde har ansatte valgt at gå på frivillig orlov – mod garanti for at blive genansat indenfor to år. En model der bl.a. blev lavet for at hjælpe SAS økonomisk på kort sigt sidste sommer. De ansatte havde reelt valget mellem at blive fyret eller gå på orlov i op til 2 år – uden løn – med få dages varsel. Til gengæld fik de garanti for at få deres jobs igen indenfor denne periode.

Men disse jobs bliver nu altså genoprettet i nye selskaber og derfor skal de ansatte også søge om sine egne jobs – på helt nye vilkår end tidligere. De jobs de blev lovet at kunne vende tilbage til eksisterer nu ikke længere, men er blevet flyttet til et nyt datterselskab.

Desuden melder flere kilder om, at de ansatte ikke vil få prioritet til at blive ansat i de nye jobs, men vil være sidestillet med alle andre ansøgere.

Vækst i nye produktionsselskaber

SAS vil fremover satse på nye produktionsselskaber fremfor at genetablere produktion i det nuværende SAS.

Bl.a. SAS Ireland, som hidtil har haft base i London og fremover skal udvide produktionen med en større base i København – og med mulige planer om at øge med baser i Oslo og Stockholm i fremtiden. SAS Ireland vil i den forbindelse ændre navn til SAS Connect og få udvidet antallet af fly i flåden.

Derudover oprettes et nyt SAS Link-selskab, som skal flyve nye fly i mellemstørrelsen fra 2022.

Overvenskomst med fagforening – men ingen medarbejdere endnu

SAS Connect og SAS Link har lavet overenskomst med FPU fremfor de eksistrende fagforeninger i SAS. På trods af at f.eks. SAS Link stadig ikke har nogle ansatte, så er der altså allerede en fagforening som skal repræsentere dem. Det logiske ville mange nok mene ville være at det er de ansatte selv som vælger hvem der skal repræsentere dem og ikke arbejdsgiveren.

Voldsom kritik af dansk fagforening

FPU har fået voldsom kritik fra bl.a. fagforeningen PARAT og beskyldes for at medvirke til at vilkårene i luftfarten er i frit fald.

“At flyselskaber som SAS og Norwegian vælger ikke at respektere partssamarbejdet og de eksisterende aftaler er galt nok, men at dette facciliteres af en anden fagforening er direkte ubegribeligt og meget oprørende. Allerede forhandlede aftaler sættes under et stort pres og vigtige begrænsninger omkring arbejdstid og fritid ser ud til at være i frit fald” siger næstformand i fagforeningen Parat, Anneli Nyberg bl.a. i en pressemeddelelse.

Ansættes i bemandingsselskab

De fyrede ansatte – samt de på orlov – kan nu søge deres jobs igen i de nye selskaber – via et SAS-ejet bemandingsbureau. Det betyder i praksis at al den senioritet de har oparbejdet i SAS forsvinder og de skal starte forfra – også på lønskalaerne. Uanset hvor længe de tidligere har været ansat i SAS.

Desuden er et af ansættelseskravene for piloter i SAS Connect, at de skal have certifikat til at flyve Airbus A320, hvilket mange af – specielt de norske og svenske piloter – ikke har da de tidligere har fløjet Boeing 737 for SAS. En flytype SAS nu er ved at udfase.

I praksis udelukker det dem fra at søge disse jobs – eller alternativt koster dem flere hundrede tusinde kroner for at investere i et certifikat de ingen sikkerhed har for at de får brug for.

Frustrerede medarbejdere demonstrerer mod brudte aftaler

Medarbejdernes frustration kom altså til udtryk tirsdag med en demonstration mod SAS ledelsen på SAS hovedkontoret i Frösundavik udenfor Stockholm.

“Jeg er skuffet over at SAS er gået denne vej, ikke respekterer indgåede aftaler og at den svenske stat i sin egenskab af storejer ikke beskytter den svenske model. Jeg undrer mig over at SAS kan omgå ansættelsesrettigheder” siger en opsagt pilot til Expressen, som ikke ønsker sit navn offentliggjort.

SAS nye topchef, Anko Van der Werff, som eller har været meget anonym siden sin tiltrædelse, mødte demonstranterne på SAS hovedkontoret, men kom ikke med meget trøst til dem.

Norsk Flygerforbund har også via den internationale pilotorganisation, IFALPA, bedt om støtte til deres kamp for at få de fyrede ansatte genansat i SAS.

IFALPA skriver bl.a. på deres hjemmeside, at der – iflg. Norsk Flygerforbund – er fyret 560 piloter (dertil kommer kabineansatte samt piloter i de øvrige lande), som nu ikke får tilbudt deres jobs igen. Derudover så vil flåden af kortrutefly hos SAS blive formindsket fra omkring 100 til 39 fly. Produktionen flyttes til de nye selskaber.

IFALPA skriver også at de nye jobs vil være i bemandingsselskaberne SAS Connect Crew Services og SAS Link Crew Services og altså ikke i selve flyselskaberne.

Modellen med bemandingsbureauer – og ansatte som ikke er ansat direkte i flyselskabet – har SAS ellers tidligere været yderst kritisk overfor at f.eks. konkurrenten Norwegian har benyttet sig af.

I følge den svenske avis Expressen, så forløb demonstrationen stille og roligt, men SAS kan forvente flere tilfælde hvor de fyrede kommer til at udtrykke deres utilfredshed med ledelsens planer.

Vi har nok langt fra hørt det sidste i denne sag.

EFTERLAD ET SVAR

Please enter your comment!
Please enter your name here